Contextverantwoordelijke m/v/x (20/40 of 30/40)

Functieomschrijving

  Voor de afdeling -12jarigen (Sprankel) zijn we op zoek naar een deeltijdse contextverantwoordelijke (20/40 of 30/40).

  Als contextverantwoordelijke

  • heb je een adviserende rol naar teamleden wat betreft omgaan met noden en hulpvragen van de context van onze kinderen
  • vorm je een brug tussen het team en de context
  • bouw je bruggen naar andere voorzieningen, werk je samenwerkingsverbanden uit, …
  • ben je verantwoordelijke voor de procedure van inschrijving en intake en bijhorende administratie
  • ondersteun je ouders in hun aanvraag verhoogde zorgtoeslag
  • maak je deel uit van het middenkader en heb je een rol in het mee uitwerken van bepaalde beleidsthemas, en neem je 10 avondpermanenties en 3 weekendpermanenties per jaar voor je rekening

  Het KIWoluwe levert zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met een beperking. Op onze campus bevinden zich een Multifunctioneel Centrum, 2 scholen voor buitengewoon onderwijs en een kinderdagverblijf. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:

  • kinderen met een spraak – of ontwikkelingsstoornis of met een auditieve beperking;
  • kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (gedrags- en emotionele problematiek);
  • jongeren met een visuele beperking.

  In het KIWoluwe engageren zich elke dag meer dan 350 mensen, waaronder opvoeders, leerkrachten , leerlingenbegeleiders, ondersteuners, psychologen, paramedici en administratief en logistiek personeel. Lees en leer meer over ons op www.kiwoluwe.be.

  Wil je ook deel uitmaken van ons enthousiast geëngageerd team?

  Type contract : tijdelijke job

  Tijdsregeling: dagwerk  20u te presteren in 3 dagen of 30u te presteren in 4 dagen

  Type job: deeltijds

  Aanbod en voordelen

   • Een contract van 26/8/24 tot 31/12/24
   • Een verwelkomend team
   • De mogelijkheid tot 1dag thuiswerk per week
   • Laptop en smartphone met abonnement
   • Fietsvergoeding
   • Vergoeding woon- werkverkeer
   • Verloning volgens barema pc 319.01 B1abis
   • Aantrekkelijke voordelen en kortingen voor tal van winkels, activiteiten,…

   Gezocht profiel

   Jobgerelateerde competenties

    • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
    • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
     De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, …
    • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
    • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
     Een partnernetwerk uitbouwen
    • Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken
    • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen

    Persoonsgerelateerde competenties

     • Analyseren
     • Diversiteit
     • Kritisch denken
     • Verantwoordelijkheid
     • Samenwerken
     • Flexibiliteit
     • Communiceren
     • Klantgerichtheid
     • Plannen en organiseren
     • Resultaatgerichtheid
     • Zelfstandigheid

     Andere vereisten

     • Werkervaring: beperkt
     • Studie: professioneel gerichte bachelor, studiegebied sociaal agogisch werk
     • Kandidaten zonder het juiste diploma, maar gelijkwaardig door ervaring komen ook in aanmerking
     • Talen: Nederlands: zeer goed

     Sollicitatieprocedure

      • Contactpersoon: Cindy Vleugels, Pedagogische directeur
      • Cindy.vleugels@kiwoluwe.be
      • 0473/96.41.40
      • Solliciteren via e-mail met CV en motivatiebrief

      Nieuw TOPICOVERLEG

      KIW buso schoolraad MFC gebruikersraad

      georganisseerd door de Gebruikersraad

      De Gebruikersraad, wat is dat?

      In de gebruikersraad van het Multifunctioneel Centrum (MFC) zorgen we ervoor dat de stem van alle zorggebruikers (min 21-jarigen) en hun ouders gehoord wordt. Het is een vergadering waar de gebruikers worden geïnformeerd over de brede werking van het MFC.

      Wie, wat, wanneer?

      In de gebruikersraad zitten minstens drie ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen en jongeren die in het MFC een begeleiding lopende hebben. De leden zetelen vier jaar in de gebruikersraad; nadien worden er nieuwe leden gekozen. De voorzitter is eveneens één van de ouders en wordt verkozen door de leden. In het KIWoluwe proberen we ervoor te zorgen dat er bij de verkiezing van de leden een vertegenwoordiging is van elke doelgroep op de campus.

      Deze vergadering komt één keer per trimester samen. De voorzitter of de leden zijn het aanspreekpunt voor alle ouders die input willen geven via dit forum. Een samenvatting van de verslaggeving van de vergaderingen wordt ook opgenomen in KIWoord zodat alle ouders deelgenoot zijn van de werking van gebruikersraad.

      Nieuw ideetje

      In het schooljaar 2022-2023 organiseren we per gebruikersraad aansluitend één topicoverleg. Onze bedoeling is om samen met ouders en medewerkers na te denken over mogelijke thema’s die eenieder aanbelangen. Samen proberen we tijdens het overleg minstens 1 thema te concretiseren in de vorm van verbeterprojectjes in het MFC.

      Interesse?
      Je bent van harte welkom om mee te denken over één of meerdere topics!

      Welke topics?

      Donderdag 13 oktober 2022 om 20u30
      Interactie tussen ouders en MFC

      Dinsdag 7 februari 2023 om 20u30
      Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren

      Donderdag 11 mei 2023 om 20u30
      Toekomstmogelijkeden voor kinderen en jongeren uit het KIW

      De vergaderingen gaan door in het KIW.

      Interesse om één of meerdere keren aan te sluiten bij een topicoverleg? Stuur een mailtje met je naam en de datum van het topicoverleg waarbij je wenst aan te sluiten naar lut.devroede@kiwoluwe.broedersvanliefde.be.

      Interesse om voorafgaand om 19u30 aan te sluiten bij de Gebruikersraad? Gewoon even vermelden in het mailtje dat je stuurt met je voorkeur qua topicoverleg.

      zomervakantie 2023

      Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

      Niet bereikbaar
      van zaterdag 08/07
      tot en met zondag 20/08

      start schooljaar 2023-2024

      maandag 4/09