Type 7

Auditieve beperking of STOS

WAT IS ONDERSTEUNING TYPE 7

Het ondersteuningsteam type 7 biedt ondersteuning in het basis- en secundair onderwijs voor kinderen en jongeren met een spraak-taalontwikkelingsstoornis en voor dove en slechthorende kinderen en jongeren.

We zoeken, samen met de school voor gewoon onderwijs, een passend antwoord op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en hun schoolteam. We willen hen sterker maken in het omgaan met de specifieke onderwijsnoden van deze leerlingen.

Het vertrekpunt voor ondersteuning is het communicatief functioneren en de impact hiervan op het leren en de ontwikkeling.

Leerlingen/scholen en ondersteuners koppelen we vanuit een multidisciplinaire blik rekening houdend met de kennis en know-how rond problemen binnen spraak en taal als ook op auditief vlak.

Vanuit een lange GON-geschiedenis hebben we jarenlange ervaring om type 7 leerlingen ondersteuning op maat te bieden mét aandacht voor aanpassingen die omwille van de type 7- problematiek, binnen een specifieke context vereist zijn mét een handicapspecifieke bril.

OTT7

Werkingsgebied

Het ondersteuningsteam type 7 biedt ondersteuning in scholen basis- en secundair onderwijs in de ganse provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zeven gemeenten van de provincie Antwerpen (Bonheiden, Bornem, Duffel, Mechelen, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek).

Team

We zijn een enthousiast team van 40 ondersteuners die beschikken over verschillende vaardigheden en competenties om problematieken gelinkt aan type 7 DSH of type 7 STOS te ontleden en gepast te ondersteunen op de klasvloer.

Logopedisten, audiologen, tolken VGT, kleuterleidsters, leerkrachten lager- en secundair onderwijs, psychologen, orthopedagogen en ergotherapeuten.

Antwoord

Het ondersteuningsteam type 7 kan op hulpvragen van leerlingen met ondersteuningsnoden binnen spraak- en taal of op auditief vlak, een antwoord bieden

  • dankzij handicapspecifieke knowhow,
  • met een multidisciplinaire bril,
  • op maat van de leerling en leerkrachten,
  • met aandacht voor sensibilisatie.
Logopediste MFC De Sprankel met een kind en een spiegel tijdens spraaktherapie

Het team zit regelmatig samen om blijvend in te zetten op deze knowhow en expertise d.m.v. teamvergaderingen, collegiale consultaties, intervisiemomenten, werkgroepen en vormingen en zet hierbij sterk in op het versterken van de leerling en zijn omgeving.

Wij zien het als onze opdracht om vanuit specificiteit het onderwijsaanbod te verrijken en om leerkrachten, schoolteams en leerlingen handelingsbekwamer te maken.

team OTT7

Silouette Vrouw

Sofie
Sterckx

Coördinator ondersteuning type 7

Evelien Verschueren

Coördinator ondersteuning type 7

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09