Opleidingsvorm 1

OV1 type 6

Wat bieden we?

Voor jongeren vanaf 12 jaar met een doorverwijzingsattest van het CLB en een attest type 6 voor jongeren met visuele beperkingen.

Dit onderwijs biedt een antwoord op de leerzorgvraag van jongeren met een visuele beperking die omwille van bijkomende onderwijs- en zorgbehoeften een specifiek aangepast programma wensen.

Deze onderwijsvorm biedt ons de mogelijkheid om een heel verscheiden aanbod te realiseren.

In samenspraak met de jongere zelf, de ouders en het multidisciplinaire team werken wij een programma op maat uit.

Slechtziendend jongen in het museum met begeleider

OV1 t6 in Sint-Lambrechts-Woluwe (KIW)

Voor jongeren met een visuele beperking met een (rand)normale begaafdheid.

Deze leerlingen hebben interesse en mogelijkheden op gebied van schools leren, maar zij kunnen (nog) niet starten in het gewone programma van het secundair onderwijs.

Samen met die leerlingen willen we verkennen of zij op termijn het programma van opleidingsvorm 4 (OV4) zouden aankunnen. We hebben daarbij aandacht voor de leerinhouden en het leerproces.

Indien blijkt dat die overgang naar OV4 mogelijk is, zullen we hen voorbereiden om die overstap te maken.

OV1 t6 in Huldenberg (Centrum Ganspoel)

Voor jongeren met visuele en meervoudige beperkingen.

Wij organiseren onderwijs gericht op jongeren die we willen voorbereiden op een toekomst waarin ze, binnen hun mogelijkheden, zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de contexten wonen, werken en vrije tijd in een omgeving waar ondersteuning voorzien is.

Ook organiseren wij onderwijs gericht op jongeren met een meervoudige beperking die een zorgend basisklimaat nodig hebben.

Door hun complexe (leer)zorgvraag zijn en blijven zij in meerdere of mindere mate afhankelijk van hun directe omgeving voor hun dagelijkse redzaamheid. Deze jongeren bereiden we voor op een toekomst in een beschermd leefmilieu.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Centrum Ganspoel.

OV1 type 6 Woluwe

Met de leerlingen in Sint-Lambrechts-Woluwe die het traject naar OV4 niet volgen, willen we verder hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen.

We bereiden hen voor op zelfstandige deelname aan het gewone sociale leven, eventueel met hulp en ondersteuning. Daarbij willen we schoolse vaardigheden zoveel mogelijk stimuleren, hen voorbereiden op (een verder traject in functie van) tewerkstelling die aansluit bij hun mogelijkheden en interesses, bv. begeleid werk, vrijwilligerswerk, sociale economie…

We voorzien 3 fasen van 2 jaar in deze opleiding:

FASE 1 | observatiefase

1ste en 2de jaar

FASE 2 | voorbereidende fase

3de en 4de jaar

FASE 3 | finaliteit

5de en 6de jaar
Ons aanbod is afgestemd op de individuele noden van de leerling met aandacht voor:
Legobrailledoos

OV1 type 6 Huldenberg

Voor jongeren van 12 tot 21 jaar met visuele en meervoudige beperkingen organiseert het Koninklijk Instituut Woluwe, in nauwe samenwerking met Centrum Ganspoel, opleidingsvorm 1 op de campus van het centrum te Huldenberg.

Inschrijvingen

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09