Praktische info

BuBaO, BuSO en MFC

dagindeling

BuBaO

BuSO

MFC

Schoolkalender 2023-2024

Vakantiedagen, lokale verlofdagen, schorsingsdagen, pedagogische studiedagen en andere belangrijke datums

Middagpauze

Leerlingen verbonden aan het MFC worden tijdens de middagpauze begeleid door het opvoedend personeel van het multifunctioneel centrum.

Zij kunnen tijdens de middag terecht in de leefgroep: daar zitten ze samen met hun leeftijdsgenoten, krijgen een warme maaltijd aangeboden of koken zelf, en worden ondersteund door een opvoeder in hun sociale en emotionele vaardigheden.

Externe leerlingen eten hun meegebrachte lunch op in de refter onder begeleiding van de leerlingbegeleiders van de school. Ze kunnen zelf water meebrengen of water halen aan de drinkwaterfonteinen. Diegenen die het wensen kunnen soep of een warme maaltijd bestellen aan zeer democratische prijzen.

Leerlingenvervoer

De ouders brengen de buscoördinator op de hoogte van welk soort vervoer de leerling gebruikmaakt, alsook van wijzigingen hieromtrent tijdens het schooljaar.

Het busreglement is terug te vinden in onze schoolreglementen.

CLB Het Kompas: Centrum voor leerlingenbegeleiding

Wij werken samen met de school, met leerlingen én ouders op de volgende vier gebieden:

  • leren en studeren (als het op school bv. niet wil vlotten en hulp wenselijk is)
  • onderwijsloopbaanbegeleiding (ouders en leerlingen wegwijs maken in de brede waaier van studiemogelijkheden)
  • preventieve gezondheidszorg (vaccinaties, maar ook andere vragen rond gezondheidsproblemen)
  • psycho-sociaal functioneren (als je je niet goed in je vel voelt, of er zijn problemen thuis …)

Het CLB is een neutrale partner tussen school, ouders en andere betrokkenen.

Wij werken open en transparant samen met alle betrokken partijen, waarbij we rekening houden met ons beroepsgeheim. Wij werken op vraag, maar het medisch onderzoek en spijbelopvolging zijn verplicht. Van elke leerling wordt er een digitaal CLB-dossier bijgehouden. Hierin worden alle relevante elementen genoteerd.

Contact

Logo CLB Het Kompas

015 41 89 11
www.clbkompas.be

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09