Vacature opvoeder/begeleider (vervanging)

Vacature opvoeder/begeleider

Functieomschrijving

Het afdeling Horizon van ons MFC staat in voor het begeleiden en ondersteunen van jongeren tussen 12 en 21 jaar met een autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele problemen en/of een visuele beperking.

Als opvoeder/begeleider draag je samen met je collega’s in een buitenhuisleefgroep zorg voor jongeren van +16 jaar. Samen met de jongeren wordt er gewerkt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het uitbouwen van een toekomstbeeld, het oefenen van sociale vaardigheden, het zinvol invullen van vrije tijd, …

Profiel

In onze collega opvoeder/begeleider (h)erkennen we graag volgende kwaliteiten:

 • een gemotiveerde, enthousiaste collega die energie krijgt door het werken met jongeren,
 • jongeren onvoorwaardelijk accepteren, kunnen zijn wie je bent,
 • kunnen ontdekken van talenten en kwaliteiten bij jongeren,
 • kunnen inspelen op noden van jongeren,
 • positief ingesteld zijn en humor als belangrijk ervaren,
 • probleemoplossend kunnen denken,
 • een groot empathisch vermogen hebben,
 • veiligheid en structuur kunnen biede,
 • grenzen kunnen en durven stellen (waar nodig),
 • duidelijk en verbindend kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk),
 • kunnen omgaan met crisissituaties,
 • kunnen werken met groepen (inzicht in groepsdynamica),
 • een teamspeler.

Aanbod

 • Een contract t.e.m. 30/06/2023, nadien mogelijkheid tot vast contract.
 • Een plekje binnen een sterk en enthousiast team van leefgroep begeleiders, contextbegeleider, orthopedagoge en opvoeder-groepschef, waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt.
 • Een job waarbij de jongeren en hun context centraal staan.
 • Aanbod interne vormingen.
 • Een job als leefgroep begeleider met een vast uurrooster voor een heel schooljaar (2 avonden per week).
 • Vaste vrije dag in de week, waardoor combinatie mogelijk met een flex job of studies.
 • 1 weekend op 3, steeds maar 1 shift (weekends zijn steeds gekend voor heel het schooljaar, wissels mogelijk).
 • Extra verlof dagen (ADV, VAP, …).
 • Een boeiende en afwisselende job als opvoeder/begeleider waarin jongeren en hun context centraal staan.
 • Verloning volgens de VAPH barema’s & avond-, nacht- en weekendpremies.
 • Heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, terugbetaald door de werkgever.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer.
 • Startdatum: zo snel mogelijk.

Plaats tewerkstelling

KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Georges Henrilaan 278 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Vereiste studies

 • Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C – voorheen korte type)
 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
 • Master (MA)
 • HBO5 (ingericht vóór 2019)
 • gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (goed)

Contract

 • Tijdelijke job: vervangingscontract.
 • Contract van bepaalde duur met optie vast.
 • Voltijds
 • Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: elke.goovaerts@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Contact: Mevr. Elke Goovaerts

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 31 oktober 2022

Vacature Mobiel Begeleider & studiobegeleider

Studio met wit kitchenette en tafels

Als mobiel begeleider biedt je individuele begeleidingen op maat aan jongeren tussen 16 jaar en 21 jaar (MFC Horizon) met een autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele problemen en/of een visuele beperking. Je begeleidt cliënten op alle levensdomeinen: pyscho-sociaal welzijn, administratie, huishoudelijk, schools, …. en dit steeds met een handicapspecifieke blik. De begeleidingen gaan doorgaans door in de thuiscontext/wooncontext van de jongere.

Daarnaast zal je ook instaan voor studiobegeleiding in de eigen voorziening voor 1 jongere. Deze begeleiding is eveneens individueel, op maat en handicapspecifiek. Je begeleidt de studiojongere in zijn zoektocht naar zelfstandigheid, het ontdekken van zijn kwaliteiten en mogelijkheden.

Profiel

 • Een gemotiveerde, enthousiaste collega die energie krijgt door het werken met jongeren en jongvolwassenen.
 • Iemand met kennis en inzicht in het werken met jongeren met ASS en/of gedrags- en emotionele problemen en/of een visuele beperking. Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.
 • Iemand die bereid is tot avondwerk en occasioneel weekendwerk

In onze nieuwe mobiel begeleider (h)erkennen we graag volgende kwaliteiten:

 • probleemoplossend kunnen denken
 • een groot empathisch vermogen hebben
 • jongeren onvoorwaardelijk accepteren
 • kunnen ontdekken van talenten en kwaliteiten bij jongeren
 • kunnen inspelen op noden van jongeren
 • veiligheid en structuur kunnen bieden
 • grenzen kunnen en durven stellen (waar nodig)
 • duidelijk en verbindend kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk)
 • kunnen omgaan met crisissituaties (verbale en fysieke agressie)
 • kunnen omgaan met stress en stresserende situaties
 • kunnen werken met groepen (inzicht in groepsdynamica).
 • Een teamspeler, die graag multidisciplinair werkt & denkt
 • Bij voorkeur iemand met een diploma bachelor in de orthopedagogie of gelijkgesteld door ervaring.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt

Aanbod

 • 32u contract t/m 30 juni 2023
 • Een boeiende en afwisselende job waarbij de jongere en zijn context centraal staat
 • Een plekje binnen een sterk en enthousiast team van opvoeders, contextwerkers, orthopedagogen en een opvoeder-groepschef, waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt
 • Aanbod Interne vormingen
 • Flexibel uurooster: 32u in te plannen tussen maandag en vrijdag volgens de noden van de jongeren, met minimaal 2 avonden voorzien voor studiobegeleiding.
 • Extra verlof dagen (ADV, VAP, …)
 • Verloning volgens de VAPH barema’s & avond-, nacht- en weekendpremies
 • Heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Vergoeding van woon-werkverkeer met openbaar vervoer

Plaats tewerkstelling

KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Talenkennis

Nederlands (goed)

Rijbewijs

B

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: elke.goovaerts@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Contact: Mevr. Elke Goovaerts

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 16 november 2022

Nieuw TOPICOVERLEG

KIW buso schoolraad MFC gebruikersraad

georganisseerd door de Gebruikersraad

De Gebruikersraad, wat is dat?

In de gebruikersraad van het Multifunctioneel Centrum (MFC) zorgen we ervoor dat de stem van alle zorggebruikers (min 21-jarigen) en hun ouders gehoord wordt. Het is een vergadering waar de gebruikers worden geïnformeerd over de brede werking van het MFC.

Wie, wat, wanneer?

In de gebruikersraad zitten minstens drie ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen en jongeren die in het MFC een begeleiding lopende hebben. De leden zetelen vier jaar in de gebruikersraad; nadien worden er nieuwe leden gekozen. De voorzitter is eveneens één van de ouders en wordt verkozen door de leden. In het KIWoluwe proberen we ervoor te zorgen dat er bij de verkiezing van de leden een vertegenwoordiging is van elke doelgroep op de campus.

Deze vergadering komt één keer per trimester samen. De voorzitter of de leden zijn het aanspreekpunt voor alle ouders die input willen geven via dit forum. Een samenvatting van de verslaggeving van de vergaderingen wordt ook opgenomen in KIWoord zodat alle ouders deelgenoot zijn van de werking van gebruikersraad.

Nieuw ideetje

In het schooljaar 2022-2023 organiseren we per gebruikersraad aansluitend één topicoverleg. Onze bedoeling is om samen met ouders en medewerkers na te denken over mogelijke thema’s die eenieder aanbelangen. Samen proberen we tijdens het overleg minstens 1 thema te concretiseren in de vorm van verbeterprojectjes in het MFC.

Interesse?
Je bent van harte welkom om mee te denken over één of meerdere topics!

Welke topics?

Donderdag 13 oktober 2022 om 20u30
Interactie tussen ouders en MFC

Dinsdag 7 februari 2023 om 20u30
Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren

Donderdag 11 mei 2023 om 20u30
Toekomstmogelijkeden voor kinderen en jongeren uit het KIW

De vergaderingen gaan door in het KIW.

Interesse om één of meerdere keren aan te sluiten bij een topicoverleg? Stuur een mailtje met je naam en de datum van het topicoverleg waarbij je wenst aan te sluiten naar lut.devroede@kiwoluwe.broedersvanliefde.be.

Interesse om voorafgaand om 19u30 aan te sluiten bij de Gebruikersraad? Gewoon even vermelden in het mailtje dat je stuurt met je voorkeur qua topicoverleg.

Infoavond BuSo Type 9/MFC Horizon

17 FEBRUARI 2022: INFOAVOND AANMELDING EN INSCHRIJVINGSPROCEDURE SCHOOLJAAR 2022-2023

Deze infoavond is voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die volgend schooljaar de overstap zetten naar het secundair onderwijs en voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die reeds in het secundair onderwijs zitten en een overstap willen zetten naar onze school.

Wij willen jullie graag een duidelijke uitleg geven rond onze aanmelding- en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2022-2023.

Om alles een beetje in goede banen te leiden vragen wij om jullie in te schrijven voor deze avond.


Deze inschrijvingen lopen tot maandag 14 februari 2022 tot 23u.
Een Zoomlink volgt op woensdag 16/02/2022.

Wij hopen jullie te mogen ontvangen op onze digitale infoavond!