Over ons

Historiek en zinbeleving

Bij ons staan de kinderen en jongeren centraal. We willen luisteren naar hun vraag en samen met hen een realistisch toekomstperspectief opbouwen die tot maximale zelfontplooiing leidt. Dit willen we realiseren in dialoog met de ouders en andere betrokkenen maar ook in dialoog met de bredere samenleving.

We willen een gemeenschap vormen waarin kinderen, jongeren, ouders en personeel tot zinvolle en zingevende relaties kunnen komen. We willen dit bekomen door via een open communicatie de betrokkenheid van allen hoog te houden.

Door jarenlang met deze kinderen en jongeren te werken heeft ons personeel heel wat kennis en ervaring opgebouwd. Deze expertise willen we uitdragen en delen met anderen.

Het instituut startte in 1835 in de Violettestraat te Brussel, op initiatief van Kanunnik Petrus Jozef Triest, de stichter van de Congregatie der Broeders van Liefde.

In 1878 verhuisde het naar zijn huidige verblijfplaats in de Georges Henrilaan te Sint-Lambrechts-Woluwe. Het instituut was de eerste inrichting waar het brailleschrift als lees- en schrijfmethode bij het onderricht aan blinden werd aangewend. In 1935 werd er de eerste klas voor slechtziende kinderen in België opgericht.

Ook in de opvoeding van auditief gehandicapte jongeren heeft het instituut creatief eigen methodieken ontwikkeld (o.a. het Assisterend Kinemen Alfabet) en werden nieuwe opvoedingstrends steeds actief opgevolgd.

Deze setting genoot na enkele jaren een internationale faam op gebied van methode, opvoeding en opleiding van personen met een handicap.

Reeds lang ook verleent het instituut, binnen de eigen pedagogisch-didactische omkadering, onderwijs en opvoeding in het gewoon onderwijs. De integratiebegeleiding, evenals de vroege thuisbegeleiding bestonden al geruime tijd voor de officiële erkenning ervan door de subsidiërende overheid.

De afdeling MFC is ontstaan in september 1988 als antwoord op de vraag om in Brussel Nederlandstalige jongens en meisjes naschools te begeleiden in internaatsverband.

KiWOORD

KiWOORD is een interne tijdschrift van en voor de bewoners, leerlingen en hun ouders, personeel, vrienden en belangstellenden van het Koninklijk Instituut Woluwe.
3 keer per jaar brengen we nieuws over de activiteiten op de campus en interessante informatie. Elk seizoen brengt een nieuwe aflevering.

Zinzorg & Pastoraat en Identiteit

Als organisatie binnen de Broeders van Liefde hebben we niet alleen oog voor het fysiek en psychisch welzijn van mensen. We willen hen ook ontmoeten en gepast en zinvol ondersteunen in hun eigen spiritueel, religieus of godsdienstig leven. Daarom investeren wij in zinzorg en pastoraat.

Onder zinzorg verstaan we de algemene zorg voor zinbeleving. Onder pastoraat verstaan we zinzorg benaderd door een christelijke bril. Hierbij laten we ons dragen door onze christelijke inspiratie. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze inspiratiebron prikkelend kan werken bij de verdieping van het eigen leven, ook voor mensen die zichzelf niet als christen beschouwen.

Onze partners

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09