SPRANKEL

Kinderen van 2.5 tot 14 jaar

Wat zijn we?

De afdeling van MFC gekoppeld aan onze schoolkinderen van BuBaO heet Sprankel. BuBaO en Sprankel hebben een sterkte, geïntegreerde samenwerking als zorgschool voor kinderen van 2.5 tot 14 jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een autisme, taalstoornis of een auditieve beperking (type 7 en/of type 9).

94% van de leerlingen van BuBaO hebben in 2020 gekozen voor MFC in zijn verschillende varianten (verblijf, dagopvang, dagbesteding). BuBaO promoot echter het MFC, deze sterke coöperatie streeft extra doelstellingen na. 

ASS

autismespectrumstoornis
Binnen GROEP 1, GROEP 2 en GROEP 4 begeleiden wij kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum. In een auti vriendelijke omgeving leren kinderen bij ons alles wat ze in het gewoon onderwijs ook leren én meer. We hebben specifieke aandacht voor de social-emotionele ontwikkeling van de kinderen, voor communicatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke redzaamheid en vrijetijdsbesteding.

STOS

spraak- en taalontwikkelingsstoornis
Kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis hebben het erg moeilijk om taal te vormen en of te begrijpen, en dit al van op zeer jonge leeftijd. De leerlingen worden in onze vier groepen op alle domeinen gestimuleerd, centraal staat steeds het welbevinden en de intensieve taalstimulering. Daarnaast kunnen kinderen extra therapie krijgen, zoals logopedie, psychologische ondersteuning, ergotherapie en kinesitherapie. Van elk kind worden in team de individuele doelstellingen van de leerlingen geformuleerd en de evolutie nauw opgevolgd.

D/SH

doven en slechthorenden
Binnen GROEP 3 begeleiden we dove en slechthorende kleuters en kinderen. Zij kunnen er hun leergierigheid tevreden stellen in de klas en zich uitleven in de leefgroep (maar ook andersom!). We hebben specifieke aandacht voor het (leren) horen en praten in het Nederlands én in de Vlaamse Gebarentaal. Welbevinden en communicatie staan bij ons voorop en Dovencultuur vindt je als een rode draad terug in onze werking.

Meer informatie over de manier waarop wij de kinderen indelen in groepen vind je op de pagina van BuBaO.

OPNAMECRITERIA

ass

stos

D/SH

team Sprankel

Portret van Cindy Vleugels

Cindy Vleugels

Stafmedewerker pedagogisch beleid
BuBaO en MFC Sprankel

Silouette Vrouw

NTB

praktisch organisatorisch verantwoordelijke

Portret van Silke De Smedt

Silke De Smedt

anker groep 4 en verblijf

Portret Noor Brabants

Noor Brabants

anker groep 1 KL en orthopedagoge

Silouette Vrouw

NTB

contextverantwoordelijke

Portret van Karolien Vandijck

Karolien Vandijck

anker groep 2 en verblijf en contextverantwoordelijke

Portret van Doortje Spreuwers

Doortje Spreuwers

anker groep 3 en orthopedagoge

Joachim Borms

Joachim Borms

Anker team 1 LS

Joke Huybrechts

Joke Huybrechts

orthopedagoge

Inschrijvingen