SPRANKEL

Kinderen van 2.5 tot 14 jaar

Wat zijn we?

De afdeling van MFC gekoppeld aan onze schoolkinderen van BuBaO heet Sprankel. BuBaO en Sprankel hebben een sterkte, geïntegreerde samenwerking als zorgschool voor kinderen van 2.5 tot 14 jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een autisme, taalstoornis of een auditieve beperking (type 7 en/of type 9).

94% van de leerlingen van BuBaO hebben in 2020 gekozen voor MFC in zijn verschillende varianten (verblijf, dagopvang, dagbesteding). BuBaO promoot echter het MFC, deze sterke coöperatie streeft extra doelstellingen na. 

ASS

autismespectrumstoornis
Binnen GROEP 1, GROEP 2 en GROEP 4 begeleiden wij kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum. In een auti vriendelijke omgeving leren kinderen bij ons alles wat ze in het gewoon onderwijs ook leren én meer. We hebben specifieke aandacht voor de social-emotionele ontwikkeling van de kinderen, voor communicatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke redzaamheid en vrijetijdsbesteding.

STOS

spraak- en taalontwikkelingsstoornis
Kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis hebben het erg moeilijk om taal te vormen en of te begrijpen, en dit al van op zeer jonge leeftijd. De leerlingen worden in onze vier groepen op alle domeinen gestimuleerd, centraal staat steeds het welbevinden en de intensieve taalstimulering. Daarnaast kunnen kinderen extra therapie krijgen, zoals logopedie, psychologische ondersteuning, ergotherapie en kinesitherapie. Van elk kind worden in team de individuele doelstellingen van de leerlingen geformuleerd en de evolutie nauw opgevolgd.

D/SH

doven en slechthorenden
Binnen GROEP 3 begeleiden we dove en slechthorende kleuters en kinderen. Zij kunnen er hun leergierigheid tevreden stellen in de klas en zich uitleven in de leefgroep (maar ook andersom!). We hebben specifieke aandacht voor het (leren) horen en praten in het Nederlands én in de Vlaamse Gebarentaal. Welbevinden en communicatie staan bij ons voorop en Dovencultuur vindt je als een rode draad terug in onze werking.

Meer informatie over de manier waarop wij de kinderen indelen in groepen vind je op de pagina van BuBaO.

OPNAMECRITERIA

ass

stos

D/SH

team Sprankel

Portret van Cindy Vleugels

Cindy
Vleugels

Pedagogisch directeur
min 12-jarigen werking
BuBaO en MFC

Portret Noor Brabants

Noor
Brabants

Anker Sprankel 1 KL
en orthopedagoge

Portret van Karolien Vandijck

Karolien
Vandijck

Anker Sprankel 2
en verblijf

Portret van Doortje Spreuwers

Doortje
Spreuwers

Anker Sprankel 3
en orthopedagoge

Portret van Silke De Smedt

Silke
De Smedt

Anker Sprankel 4

Joachim Borms

Joachim
Borms

Anker Team 1 LS

Tiny De Schepper

Tiny
De Schepper

Contextverantwoordelijke

Laila Amaliki

Laila
Amaliki

Contextverantwoordelijke

Joke Huybrechts

Joke
Huybrechts

Orthopedagoge

Inschrijvingen