Buitengewoon basisonderwijs

BUBAO

Wie zijn we?

KIW BuBaO is een zorgschool voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een taalstoornis, autismestoornis of een auditieve beperking (type 7 en/of type 9).

95% van de leerlingen van BuBaO koos in 2022 om ook in te schrijven in het MFC (in verblijf of dagopvang). Veel ouders kiezen bewust voor deze unieke samenwerking, waarbij opvoeders, leerkrachten en therapeuten samenwerken als 1 team om de kinderen te ondersteuning in hun onderwijs- en zorgnoden.

In ons buitengewoon basisonderwijs bieden wij rust en voorspelbaarheid in ruimte en tijd en maken hen bewust van hun talenten. Met aandacht voor ieders tempo en welbevinden bieden we leermomenten aan op schools en sociaal-emotioneel vlak zodat ze hun talenten kunnen inzetten in hun volgend leertraject waardoor ze hun plaats vinden in de samenleving.

Kind knutselt in de klas van de lagere school
KIW BuBaO kinderen spelen en puzzelen

Wat doen we?

We stemmen ons buitengewoon basisonderwijs en onze zorg maximaal af op de noden van onze kinderen waardoor ze niet langer handicapspecifiek worden ingedeeld in klassen. Dit staat ons toe om de leerlingen te groeperen op basis van hun eigen ontwikkelingsniveau en leerbehoeften. Dit komt de ontwikkelings- en groeikansen van elk van onze leerlingen ten goede.

Door differentiatie in de klas hebben we aandacht voor de doelgroepspecifieke noden van onze kinderen met een autismespectrumstoornis, onze kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornis en onze dove en slechthorende kinderen.

Wij geloven in inclusief onderwijs: een visie op onderwijs waarin leerlingen maximaal voorbereid worden op het dagdagelijkse leven buiten de schoolpoort, een omgeving waarin diversiteit ook alom aanwezig is. 

Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject ‘Het begon met een zandbak’ geeft weer hoe we als school van de Broeders van Liefde ons onderwijs en de opvoeding van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd willen aanpakken. In deze brochure kan je de belangrijkste elementen en principes terugvinden.

Zorg en begeleiding

Het Zorgteam

Er zijn leerlingen die het op sociaal-emotioneel gebied het zo moeilijk hebben dat dit het dagelijks functioneren in de school en het leren in belangrijke mate bemoeilijkt.
De leerlingbegeleider zorgt voor de onmiddellijke begeleiding, zelfs als het moeilijk is. De psychotherapeuten (BuBaO en MFC) zorgen voor begeleiding op langere termijn, als dat wenselijk is. Zij doen dit in nauw overleg met ouders, leerkrachten en begeleiders van het MFC.

Paramedische
ondersteuning

Aan elke lagere schoolklas is een logopediste toegewezen, zij co-teacht mee in de klas, en kan indien nodig individuele therapie aanbieden. Verder kan het leerproces indien nodig ondersteund worden door onze kinesitherapeuten, orthopedagogen of onderwijskundige pedagoog.

Individueel
Aangepast Curriculum (IAC)

Op basis van multidisciplinair overleg en via een cyclisch proces van handelingsplanmatig werken, worden na te streven doelen opgenomen in het individueel aangepast curriculum (IAC) volgens de onderwijsbehoeften of ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het IAC bepaalt hoe doelen gerealiseerd zullen worden en hoe sociale, psychologische, orthopedagogische, medische of paramedische hulpverlening wordt geïntegreerd in het onderwijsaaanbod.

Samenwerking met het
Multifunctioneel Centrum (MFC)

De multifunctionele centra waarmee wij samenwerken, staan in voor de opvang en de begeleiding van onze leerlingen die ook ingeschreven zijn in de MFC's. Er is een aangepaste leefgroepswerking, dagbesteding en mobiele/ambulante begeleiding waar jongeren naargelang hun leeftijd en individuele mogelijkheden worden toevertrouwd aan deskundige opvoeders.

Hoe hebben we ons georganiseerd?

Wie ingeschreven is in het BuBaO kan ook inschrijven voor het Multifunctioneel Centrum. Het MFC bevindt zich op dezelfde campus. Sterker nog sommige leefgroepen bevinden zich vlak naast het klaslokaal. De samenwerking op onze campus tussen het MFC en de school is uniek en buitengewoon.

Meer info op MFC Sprankel.

Onze kinderen zijn ingedeeld in 4 groepen. Voor elke groep kinderen staat een team leerkrachten, opvoeders, logopedisten en een teamanker klaar. En rond deze 4 teams werken er nog heel wat steunfiguren die op vraag betrokken kunnen zijn in de ondersteuning van de kinderen: orthopedagogen, contextverantwoordelijken, psychotherapeuten, verpleegkundige, praktisch organisatorisch verantwoordelijke, onderwijsondersteuners, stafmedewerkers, leerlingbegeleider, …

Manen, Wolken, Sterren, Lila, Lavendel, Violet en Rood

Aqua

Zonnen, Zilver en Goud

Paars, Groen, Blauw en Rood

Waar staan we voor?

Wij werken in een open SFEER aan waarden die wij belangrijk vinden binnen de samenwerking met al onze partners.  Ze gaan over de relatie tussen alle betrokkenen: ouders, kinderen, leerkrachten, opvoeders, iedereen op deze campus en daarbuiten.

KIW BuBaO Gekleurde Illustratie van 2 kinderen, planten en bloemen Ⓒ Anna Hurley

SAMEN

Niet ieder op zijn eiland, niet ieder op zijn gebied. Collega’s, ouders, leerlingen en externe hulpverleners gaan samen aan de slag om van en met elkaar te leren. Op regelmatige tijdstippen worden ouders uitgenodigd voor een bespreking van het individuele handelingsplan van hun zoon of dochter.

KIW BuBaO Gekleurde Illustratie van een kind, planten, bloeme en een roze kat Ⓒ Anna Hurley

FLEXIBEL

We passen ons aanbod voortdurend aan, aan de zorgnoden van onze kinderen. We denken hierbij creatief en zoeken altijd de talenten op.<br>Hierdoor is een gevarieerd traject op maat mogelijk. We leren onze kinderen het nodige aanpassingsvermogen aan door het probleemoplossend denken te stimuleren.

KIW BuBaO Illustratie van kind met koekendoos en koekjes, Ⓒ Anna Hurley

EIGENHEID

We creëren een plek waar iedereen zichzelf echt kan tonen.
We zien verscheidenheid van medewerkers, kinderen en ouders als kracht.

KIW BuBaO Illustratie van kind met een kip en wolkjes, Ⓒ Anna Hurley

ERVARING

Doorheen de jaren bouwden we expertise op rond onze doelgroepen. Die delen we dagdagelijks met elkaar.
We bieden ervaringen aan om de leefwereld te verruimen en de leerkansen te vergroten.

KIW BuBaO Illustratie van kind met een hart en een bloem, Ⓒ Anna Hurley

RESPECT

Al onze waarden worden gedragen door onze respectvolle houding.
We uiten ons, rekening houdend met de ander zonder te kwetsen of te oordelen.

TEAM BUBAO

Portret van Ineke Zimmerman

Ineke
Zimmerman

Directeur
BuBaO

Portret van Cindy Vleugels

Cindy
Vleugels

Pedagogisch directeur
-12j BuBaO en MFC

Portret Noor Brabants

Noor
Brabants

Anker Sprankel 1 KL
en orthopedagoge

Portret van Karolien Vandijck

Karolien
Vandijck

Anker Sprankel 2
en verblijf

Portret van Doortje Spreuwers

Doortje
Spreuwers

Anker Sprankel 3
en orthopedagoge

Portret van Silke De Smedt

Silke
De Smedt

Anker
Sprankel 4

Joachim Borms

Joachim
Borms

Anker
Team 1 LS

Tiny De Schepper

Tiny
De Schepper

Contextverantwoordelijke
Sprankel

Kay-Leigh
Samoey

Contextverantwoordelijke
Sprankel

Joke Huybrechts

Joke
Huybrechts

Orthopedagoge
Sprankel

Inschrijvingen bUbAo

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09