Vacature Verpleegkundige

vacature Verpleegkundige

In het MFC van het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe, zoeken wij met ingang vanaf 1 september 2022 een deeltijdse verpleegkundige. Samen met twee verpleegkundige collega’s sta je in voor de algemene gezondheid van onze jongeren.

Doelgroep

Onze verwachtingen

 • Een gemotiveerde, enthousiaste collega die niet terug deinst voor een uitdaging en positiviteit uitdraagt naar de volledige werking
 • Uitvoeren van verpleegkundige taken in zijn brede vorm:
  • Opvolging medicatie
  • Overleg met artsen en andere actoren in de gezondheidszorg
  • Educatieve gesprekken i.v.m. gezondheid gerelateerde onderwerpen met de kinderen en jongeren opstarten en bijhouden
  • Eerste hulp toedienen
  • Contacten met ouders i.v.m. de medische opvolging
  • Ondersteuning en bijscholing geven aan opvoeders
  • Diëten opstellen en opvolgen
 • nauwe samenwerking met de verschillende belanghebbenden binnen ons centrum
 • actieve participatie aan multidisciplinaire overlegmomenten
 • zeer goede kennis van het Nederlands; goede kennis van het Frans en Engels is een plus
 • zelfstandig kunnen werken en zin voor initiatief
 • probleemoplossend kunnen denken
 • een groot empathisch vermogen hebben
 • stressbestendig en een gezonde dosis relativeringsvermogen
 • administratief punctueel en een minimale basiskennis van Office-toepassingen
 • minimum HBO5 verpleegkundige
 • affiniteit en/of ervaring met de doelgroep is een meerwaarde.
 • een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2
 • je kan je vinden in de christelijke waarden en de visie van de Broeders van Liefde

Wij bieden

 • Een fijne en inspirerende werkomgeving waarin ‘verbindend werken’ topprioriteit is.
 • Een boeiende en afwisselende job-inhoud waarbij de opbouw van (een specifieke) deskundigheid sterk aangemoedigd wordt en waarbij de input van jouw reeds opgedane kennis en expertise op het vlak van verpleegkunde erg welkom is.
 • Hartelijke collega’s met elk hun eigen passie en gedrevenheid die je graag verwelkomen in hun team(s).
 • Een contract van bepaalde duur. Startdatum: 1 september 2022. Einddatum: 30 juni 2023.
 • Een deeltijds urenpakket van 19/38 in het MFC met een vast uurrooster (te bespreken met directie en vooral je rechtstreeks collega’s).
 • Verloning binnen de wettelijke barema’s van het VAPH, afhankelijk van je diplomering.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer.

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Hoe solliciteren?

Solliciteren via e-mail uiterlijk op 23 augustus 2022 t.a.v. Harmen Lecok (Algemeen Directeur); harmen.lecok@kiwoluwe.broedersvanliefde.be.
Voor meer inlichtingen 0476/605344.

Vacature medewerker zinzorg en pastoraat

medewerker zinzorg en pastoraat

In het Koninklijk Instituut Woluwe, zoeken wij met onmiddellijke ingang een medewerker zinzorg en pastoraat.

Opdracht

Je werkt ondersteunend voor het gehele instituut (zorg en onderwijs), onder leiding van de Algemeen Directeur. Je hebt nauw overleg met de centrale diensten van de Broeders van Liefde en werkt vanuit de algemene missie, visie en engagementsverklaring.

Doelgroep van KIWoluwe

Het KIWoluwe levert zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met een beperking. Op onze campus bevinden zich een Multifunctioneel Centrum, 2 scholen voor buitengewoon onderwijs en een kinderdagverblijf. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:

 • kinderen met een spraak – of ontwikkelingsstoornis of met een auditieve beperking;
 • kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (gedrags- en emotionele problematiek);
 • jongeren met een visuele beperking.

In het KIWoluwe engageren zich elke dag meer dan 350 mensen, waaronder opvoeders, leerkrachten , leerlingenbegeleiders, ondersteuners, psychologen, paramedici en administratief en logistiek personeel. Lees meer over ons op www.kiwoluwe.be.

Onze verwachtingen

 • Je bent het centraal aanspreekpunt inzake de thema’s zinzorg en pastoraat die je behartigt en uittekent. Je voert het beleid mee uit. 
 • Als medewerker zinzorg en pastoraat draag je actief bij aan een blijvende aandacht voor zinbeleving en geloof en biedt op dat vlak concrete begeleiding aan en zet initiatieven op. Onder andere individuele en groepsbegeleiding op maat van cliënten, leerlingen en medewerkers, organiseren van bezinningen en vieringen in samenspraak met andere medewerkers, …
 • Samen met onze referentiepersoon identiteit, betrek je de medewerkers bij het uitschrijven van de lokale identiteitsverklaring en denkt creatief na over verdiepende en mobiliserende initiatieven om de identiteit van de organisatie intern en extern te laten leven. 
 • Je vertegenwoordigt het Koninklijk Instituut Woluwe in relevante overlegorganen, o.a. voorzitten van interne werkgroepen, deelname aan externe werkgroepen, bijeenkomsten en studiedagen, etc.

Profiel

 • Je gaat methodisch-planmatig te werk
 • Je bent sterk in samenwerking
 • Je beschikt over een sterk inlevingsvermogen en gaat integer te werk
 • Je bent initiatiefrijk en enthousiasmeren is jouw tweede natuur

Aanbieding

 • Het betreft een contract van onbepaalde duur, contractbreuk 20/40ste.
 • Indiensttreding vanaf 22 augustus 2022.
 • Wij bieden een uitdagende en polyvalente opdracht.
 • Kansen tot ontwikkeling via vorming en opleiding
 • Een boeiende en afwisselende job-inhoud.
 • Je verloning gebeurt op basis van de officiële barema’s VAPH, inclusief 13e maand.
 • Je geniet van een uitgebreide verlofregeling, eigen aan de sector.
 • Je woon-werkverkeer (fiets, trein, auto) wordt vergoed.

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278 – 1200 Brussel

Contact

Graag ontvangen we je gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV tegen 22 mei 2022 ter attentie van Harmen Lecok, Algemeen Directeur, via harmen.lecok@kiwoluwe.broedersvanliefde.be.

Wie meer info wenst over deze functie kan contact opnemen met Harmen Lecok op 0476 605 344.

Vacature Opvoeder/begeleider

opvoeder begeleider MFC Sprankel

Functieomschrijving

Je wordt aangeworven als opvoeder/begeleider in het MFC, afdeling De Sprankel (kinderen van 2,5 tot 14 jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een taalstoornis, autisme of auditieve beperking –type 7 en/of type 9-).

Je staat in voor de dagelijkse werking van de leefgroep. Je biedt leermomenten aan op vlak van ADL, sociale vaardigheden en emotioneel welbevinden van de kinderen. Je organiseert activiteiten op maat van de kinderen, rekening houdend met hun leervraag.

Ook ben je verantwoordelijk voor de planning, opvolging en evaluatie van de doelen die gesteld worden in het IHP. Je werkt hiervoor nauw samen met de school, die op dezelfde campus gelegen is.

Je werkt samen in een multidisciplinair team.

We zoeken momenteel iemand om ons team dagopvang/dagbesteding te versterken. Je wordt zowel in de leefgroep als voor individuele begeleiding ingezet.

Jobgerelateerde competenties

 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….

Aanbod

 • Als opvoeder/begeleider kom je terecht in een fijn team waarin zorg en onderwijs hand in hand gaan.
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Overwegend dagwerk, ondersteunend in avondwerk.
 • Flexibel uurrooster op basis van mogelijkheden en noden.
 • Geen weekendwerk.
 • Contract van bepaalde duur: 7 maart 2022 – 30 juni 2022, kans op verlenging bij positieve evaluatie

Plaats tewerkstelling

KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Vereiste studies

 • HBO: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
 • Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)
 • Frans (in beperkte mate)

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Voltijds
 • Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: silke.desmedt@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Contact: Mevr. SIlke De Smedt

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 3 maart 2022

Vacature Begeleider

leefgroep begeleider

Het Koninklijk Instituut Woluwe wenst voor het MFC aan te werven

Leefgroep begeleider voor een (32u) tijdelijke betrekking

Als begeleider sta je samen met je collega’s in voor het begeleiden en ondersteunen van jongeren tussen 12 en 21 jaar, met een autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele problemen en/of een visuele beperking. Samen met je collega’s begeleid je een leefgroep van gemiddeld 8 jongeren.
Samen met de jongeren werk je in kleine stapjes naar meer zelfstandigheid in verschillende functiedomeinen: zelfredzaamheid, emotionele en sociale vaardigheden, vrije tijd, school, toekomst, …

Wat zoeken wij?

 • Een gemotiveerde, enthousiaste collega die energie krijgt van het werken met jongeren.
 • In onze nieuwe collega (h)erkennen we graag volgende kwaliteiten:
  • jongeren onvoorwaardelijk accepteren, kunnen zijn wie je bent
  • kunnen ontdekken van talenten en kwaliteiten bij jongeren
  • kunnen inspelen op noden van jongeren
  • positief ingesteld zijn en humor als belangrijk ervaren
  • probleemoplossend kunnen denken
  • een groot empathisch vermogen hebben
  • veiligheid en structuur kunnen bieden
  • grenzen kunnen en durven stellen (waar nodig)
  • duidelijk en verbindend kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk)
  • kunnen omgaan met crisissituaties
  • kunnen werken met groepen (inzicht in groepsdynamica)
  • teamspeler.

Wat bieden wij?

 • Een contract van 32u t/m 30 juni 2022, nadien mogelijkheid tot vast contract.
 • Een plekje binnen een sterk en enthousiast team van leefgroep begeleiders, contextbegeleider, orthopedagoge en opvoeder-groepschef, waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt.
 • Een job waarbij de jongere en het gezin centraal staan.
 • Aanbod Interne vormingen.
 • Een job als leefgroep begeleider met een vast uurrooster (2 avonden per week).
 • 1 weekend op 4 (weekends zijn steeds gekend voor heel het schooljaar, wissels mogelijk).
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Verloning volgens de VAPH barema’s en avond-, nacht- en weekendpremies.
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer.
 • Startdatum: Dinsdag 19 april.

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Solliciteren

Per mail: heide.bartholomees@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Solliciteren kan tot en met vrijdag 25 maart 2022.

Vacature boekhouder

Vacature boekhouder

Opdracht

In het Multifunctioneel Centrum (MFC), onderdeel van het Koninklijk Instituut Woluwe, zoeken wij een fulltime boekhouder die instaat voor de dagelijkse boekhoudkundige verrichtingen en het opstellen van de gevraagde financiële documenten.

Doelgroep van KIWoluwe

Het Koninklijk Instituut Woluwe levert zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met een beperking. Op onze campus bevinden zich een Multifunctioneel Centrum, 2 scholen voor buitengewoon onderwijs en een kinderdagverblijf.

Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:

In het Instituut engageren zich elke dag meer dan 350 mensen, waaronder opvoeders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, psychologen, paramedici en administratief en logistiek personeel.

Wil jij morgen deel uitmaken van dit geëngageerd team?

Situering van de opdracht

 • Je beschikt over een boekhoudkundige opleiding of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 2 tot 3 jaren ervaring in boekhoudkundig werk.
 • Je opdracht situeert zich binnen het administratie-team van het MFC en specifiek in de boekhouding zijn jullie met twee.

Meer specifiek behoren onderstaande taken tot je kernopdracht:

 • Registreren, verwerken en opvolgen van dagelijkse boekhoudkundige verrichtingen
  • Je controleert aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen en boekt deze in onder de juiste rubriek in het boekhoudprogramma
  • In nauwe samenwerking met de bewonersadministratie boek je de facturen van de bewoners
  • Je boekt de kasboeken en budgetten van de leefgroepen
  • Je controleert en boekt onkostenstaten van de medewerkers
  • Je onderneemt de nodige acties in verband met debiteuren en crediteurenbeheer:
   • Je controleert dat verworven inkomsten ontvangen worden en volgt nauwkeurig open-staande facturen op zowel aan debet- als aan creditzijde nauwkeurig op te volgen
   • Indien nodig contacteer je daarvoor betrokken leveranciers
   • Je rapporteert de openstaande cliënten
 • Opstellen van financieel-administratieve documenten

Profiel

Functie-technische competenties:

 • Je hebt een grondige kennis van boekhouden
 • Je bezit rekenkundig inzicht en werkt snel, accuraat en nauwkeurig
 • Je kan vlot werken met specifieke boekhoudprogramma’s en office 365
 • Je hebt een grondige kennis van MS Excel
 • en een vloeiende gesproken en geschreven kennis van het Nederlands.

Persoonlijke competenties:

 • Een continu streven naar een hoogstaande kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Je bent een teamspeler die graag leert én deelt
 • Je hebt zin voor stiptheid en volgt de procedures nauwkeurig op
 • Je hebt een verbindende communicatiestijl
 • Vanuit een respectvolle houding, behandel je iedereen gelijk en maak je geen onderscheid
 • Je beschermt vertrouwelijke informatie
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, objectiviteit en transparantie
 • Je bent flexibel en kan je gemakkelijk aanpassen bij wijzigingen in je takenpakket

Aanbieding

 • Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur, contractbreuk 38u
 • Indiensttreding: mei 2022
 • Een boeiende en afwisselende jobinhoud waarbij de opbouw van (een specifieke) deskundigheid sterk aangemoedigd wordt en waarbij de input van jouw reeds opgedane kennis en expertise op het vlak van boekhouden erg welkom is
 • Je verloning gebeurt op basis van de officiële barema’s VAPH (PC 319.01), inclusief volledige 13e maand
 • Je geniet van een uitgebreide verlofregeling, eigen aan de sector
 • Je werkt van maandag tot vrijdag
 • Je woon-werkverkeer (fiets, trein, auto) wordt vergoed

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 Brussel

Contact

Graag ontvangen we je gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV tegen 15 februari 2022 ter attentie van Thomas Caudron, Administratief en Logistiek Directeur, via thomas.caudron@kiwoluwe.broedersvanliefde.be.
Wie meer info wenst over deze functie kan contact opnemen met dhr. Thomas Caudron op het nummer 0477 96 96 17.

Vacature thuisbegeleid(st)ers

thuisbegeleiders

Opdracht

De thuisbegeleiders in ons multidisciplinair team ondersteunen gezinnen met een kind of jongere met spraak-/taalontwikkelingsmoeilijkheden, een doof/slechthorend kind of jongere, en dove volwassenen. We bieden voornamelijk mobiele begeleiding en outreach in regio Vlaams Brabant en Brussel. We werken vraaggestuurd, vanuit een visie van empowerment en met een groot respect voor de cliënt en zijn/haar context. We worden gedreven door alles wat te maken heeft met interactie en communicatie.

Doelgroep en regio

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar een collega met een hart voor de doelgroep ‘STOS’: een kind of jongere met spraak-/taalontwikkelingsmoeilijkheden en hun gezin. De regio behelst voornamelijk het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en regio Leuven.

Onze verwachtingen

We zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die

 • niet terugdeinst voor een uitdaging en positiviteit uitdraagt
 • graag met gezinnen werkt
 • gezinnen en kinderen /jongeren gepast kan
  • informeren en adviseren over:
   o taalontwikkeling in het algemeen (zowel theoretisch als praktisch)
   o meertalige opvoedingscontexten
   o het Vlaams hulpverleningslandschap en haar (relevant) aanbod/tegemoetkoming
  • ondersteunen bij:
   o het zich eigen maken van communicatie- en taalstimulerende vaardigheden
   o het dialogische opvoedingsproces
   o het uitbreiden van hun netwerk
   o het informeren van familie en omgeving
   o het opvolgen van het diagnostisch proces en/of van de (taal- en/of algemene) ontwikkeling
  • doorverwijzen naar verschillende instanties en diensten en/of andere gezinnen in een gelijkaardige situatie
 • in het bezit is van een bachelor diploma als logopedist, maatschappelijk werker, opvoeder, psycholoog, orthopedagoog,… maar vooral onze passie deelt en graag met de doelgroep kinderen met spraak-/taalontwikkelingsmoeilijkheden wil werken
 • beschikt over een rijbewijs B en een wagen kan inzetten voor dienstverplaatsingen
 • woonachtig is in Vlaams Brabant of Brussel
 • 21 maart kan starten
 • flexibel inzetbaar is, snel bijleert, zelfstandig kan werken en voor een open communicatie in team gaat
 • zeer goed Nederlands kan; een goede kennis van Frans, Engels en/of Vlaamse Gebarentaal is een pluspunt
 • ervaring binnen thuisbegeleiding en/of met de doelgroep kinderen met taalontwikkelingsmoeilijkheden is een groot pluspunt
 • kennis van of grote interesse in het taalontwikkelingsverloop bij jonge kinderen en de mogelijke moeilijkheden hierin is een groot pluspunt

Wij bieden

 • een contract van bepaalde duur tot 31/12 met kans op verlenging. Het contract kan naar 1 persoon gaan of opgesplitst worden in twee contracten van 15u
 • verloning op bachelor-niveau
 • een boeiende en afwisselende jobinhoud
 • grote autonomie wat betreft werkplanning
 • een aangename werksfeer binnen een klein team en waardering voor je inzet en betrokkenheid.

Plaats van tewerkstelling

De aard van de job vraagt een combinatie van structureel thuiswerk, grote mobiliteit en (buiten corona-tijden) minimaal 1 teamvergadering om de twee weken op ons hoofdbureau:

Thuisbegeleidingsdienst Woluwe
Linthoutbosstraat 41
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Hoe solliciteren?

Bezorg ons je CV en motivatiebrief ten laatste op woensdag 23/02 t.a.v. Liesbeth Matthijs (coördinator): liesbeth.matthijs@kiwoluwe.broedersvanliefde.be.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 25/02 en maandag 28/02

Nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren! 0473/351848