Inschrijvingen MFC

schooljaar 2022-2023

- 12 jarigen

SPRANKEL

+ 12 jarigen

HORIZON

Aanvraagprocedure mfc dE sprankel

STAP 1: Meld je aan in maart voor de school (BuBaO)

In De Sprankel kunnen kinderen alleen worden ingeschreven in het MFC als zij ook zijn of worden ingeschreven in de school (BuBaO).
Ouders melden hun kind in eerste instantie aan voor de school. Op dat ogenblik krijgen ze beknopt info over de werking van het MFC.

STAP 2: Wacht tot je bericht krijgt van de school, als er plaats is wordt er een intakegesprek gepland

Wanneer een kind dat werd aangemeld in de school een plaats krijgt toegewezen door het LOP en de ouders effectief willen inschrijven, wordt met hen de meerwaarde van de geïntegreerde werking tussen school en MFC meer uitgebreid besproken. Er wordt bij hen bevraagd of zij hun kind ook willen inschrijven in het MFC.

STAP 3: Neem contact op met het CLB of een ander MDT

In het geval dat ouders beslissen dat ze hun kind willen inschrijven in het MFC, wordt aan de ouders gevraagd dit zo snel mogelijk te melden aan het CLB van de huidige school, of eventueel aan een ander MDT (multidisciplinair team), en aan hen te vragen het nodige te doen.

Aangezien de procedure om toelating te vragen aan de intersectorale toegangspoort (ITP) een hele tijd in beslag neemt, is het belangrijk dat het MDT tijdig op de hoogte is. Ook vanuit het MFC wordt contact opgenomen met het betrokken CLB om te melden dat de ouders kiezen voor inschrijving in de school én in het MFC. Er wordt gevraagd zo spoedig mogelijk het A-document op te maken teneinde de toelating tot inschrijving in het MFC van de intersectorale toegangspoort (ITP) te bekomen.

Wanneer ouders op dat moment geen vraag hebben voor verblijf wordt deze module niet aangevraagd. Wanneer hier later toch vraag naar is, zal er een herindicatie moeten gebeuren.

Enkel wanneer de ITP toelating geeft tot opname in ons MFC kan het kind effectief worden ingeschreven. De toelating moet er zijn alvorens te kunnen starten.  

Aanvraagprocedure mfc horizon

STAP 1

U richt zich tot een multidisciplinair team (MDT) voor een aanvraag voor één of meerdere modules bij de intersectorale toegangspoort (ITP). Het MDT waartoe u zich kan richten is het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van de school waar uw kind momenteel ingeschreven is. U kan zich indien u wenst echter ook tot uw huidige of een ander MDT richten (bv. mutualiteit, revalidatiecentrum…).

Deze aanvraag kan door verschillende instanties ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort (ITP), doch de erkende Multidisciplinair Teams (MDT) hebben een versnelde werkwijze waardoor er sneller een goedkeuring kan bekomen worden.

Onze ervaring leert ons dat ouders en jongeren in de loop van hun traject in het Koninklijk Instituut Woluwe vaak de vraag stellen om te schakelen tussen de verschillende modules. Als MFC vinden wij het daarom zeer wenselijk dat u via het MDT een aanvraag doet voor alle modules die wij in Woluwe aanbieden. Zodoende kan u achteraf indien nodig en in overleg met ons vlot schakelen tussen de verschillende modules.

Indien echter maar een goedkeuring heeft voor één bepaalde module en u wil achteraf toch gebruik maken van een andere module waarvoor u geen goedkeuring heeft, dan dient u elke keer opnieuw een aanvraag te richten tot de ITP.

STAP 2

De ITP keurt uw aanvraag al dan niet goed en stuurt dit door naar de jeugdhulpregie.

STAP 3

De jeugdhulpregisseur gaat in overleg met u op zoek naar geschikte voorziening op basis van de goedkeuring van één of meerdere modules.

STAP 4

De jeugdhulpregisseur meldt u aan op de wachtlijst in maximum 2 gepaste voorzieningen.

STAP 5

De voorziening contacteert de ouder van zodra er een open plaats ter beschikking is in de module(s) waarvoor u bent aangemeld en start de inschrijvingsprocedure.

Belangrijk om te weten

Inschrijving in het MFC horizon

Bij een effectieve inschrijving in het MFC moet de goedkeuring van de ITP reeds voorhanden zijn. Zonder goedkeuring kan de jongere niet starten.
Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk richt tot een MDT zodat er voldoende tijd is om bovenstaand proces te doorlopen. Wij rekenen toch minimum 9 weken vanaf het moment dat de aanvraag ingediend is bij de ITP.

Wij hebben geen zicht op de huidige wachttijden bij de MDT’s.

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09