Inschrijvingen MFC

schooljaar 2022-2023

Aanvraagprocedure

STAP 1

U richt zich tot een multidisciplinair team (MDT) voor een aanvraag voor één of meerdere modules bij de intersectorale toegangspoort (ITP). Het MDT waartoe u zich kan richten is het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van de school waar uw kind momenteel ingeschreven is. U kan zich indien u wenst echter ook tot uw huidige of een ander MDT richten (bv. mutualiteit, revalidatiecentrum…).

Deze aanvraag kan door verschillende instanties ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort (ITP), doch de erkende Multidisciplinair Teams (MDT) hebben een versnelde werkwijze waardoor er sneller een goedkeuring kan bekomen worden.

Onze ervaring leert ons dat ouders en jongeren in de loop van hun traject in het Koninklijk Instituut Woluwe vaak de vraag stellen om te schakelen tussen de verschillende modules. Als MFC vinden wij het daarom zeer wenselijk dat u via het MDT een aanvraag doet voor alle modules die wij in Woluwe aanbieden. Zodoende kan u achteraf indien nodig en in overleg met ons vlot schakelen tussen de verschillende modules.

Indien echter maar een goedkeuring heeft voor één bepaalde module en u wil achteraf toch gebruik maken van een andere module waarvoor u geen goedkeuring heeft, dan dient u elke keer opnieuw een aanvraag te richten tot de ITP.

STAP 2

De ITP keurt uw aanvraag al dan niet goed en stuurt dit door naar de jeugdhulpregie.

STAP 3

De jeugdhulpregisseur gaat in overleg met u op zoek naar geschikte voorziening op basis van de goedkeuring van één of meerdere modules.

STAP 4

De jeugdhulpregisseur meldt u aan op de wachtlijst in maximum 2 gepaste voorzieningen.

STAP 5

De voorziening contacteert de ouder van zodra er een open plaats ter beschikking is in de module(s) waarvoor u bent aangemeld en start de inschrijvingsprocedure.

Belangrijk om te weten

Inschrijving in het MFC

Bij een effectieve inschrijving in het MFC moet de goedkeuring van de ITP reeds voorhanden zijn. Zonder goedkeuring kan de jongere niet starten.
Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk richt tot een MDT zodat er voldoende tijd is om bovenstaand proces te doorlopen. Wij rekenen toch minimum 9 weken vanaf het moment dat de aanvraag ingediend is bij de ITP.

Wij hebben geen zicht op de huidige wachttijden bij de MDT’s.