Inschrijvingen BuSO

schooljaar 2024-2025

type 9

Aanmelding

klassen 1A en 1B

van 1 t.e.m. 14 maart 2024

START INSCHRIJVINGEN

klassen 1A en 1B

van 15 april t.e.m. 07 mei 2024

START VRIJE INSCHRIJVINGEN

14 mei 2024 om 9u

Onthaaldag nieuwe leerlingen

Type 6 en Type 9

5 juni 2024
Potret van Hilde Borremans

Hilde Borremans

COÖRDINATOR OV4 TYPE 9
BUSO WOLUWE

type 6

Inschrijvingen
2024-2025

Maak een afspraak met Hilde Vanpoucke

e-mail

Onthaaldag nieuwe leerlingen

Type 6 en Type 9

25 juni 2024
Hilde Vanpoucke

Hilde Vanpoucke

COÖRDINATOR BuSO
OV1 EN OV4 TYPE 6 EN TYPE 9

Open plaatsen type 9 2024-2025

Alle plaatsen zijn ingevuld voor het academisch jaar 23-24.

Opgelet

Een inschrijving in het BuSO is GEEN inschrijving in het MFC. Hiervoor geldt een aparte procedure. 

MFC
 • 1A
 • 1B
 • 2A
 • 2B
 • 3de jaar bedrijf en organisatie

  TSO dubbele finaliteit

 • 3de jaar maatschappij en welzijn

  TSO dubbele finaliteit

 • 3de organisatie en logistiek

  BSO arbeidsmarkt finaliteit

 • 4de jaar Bedrijf en organisatie

  TSO dubbele finaliteit

 • 4de jaar Maatschappij en Welzijn

  TSO dubbele finaliteit

 • 4de jaar Organisatie en Logistiek

  BSO Arbeidsmarkt finaliteit

 • 5de jaar Applicatie en Databeheer

  TSO dubbele finaliteit

 • 5de jaar Gezondheidszorg

  TSO dubbele finaliteit

 • 5de jaar Onthaal, Organisatie en Sales

  BSO Arbeidsfinaliteit

 • 6de jaar informaticabeheer

  TSO

 • 6de jaar office en retail

  BSO

 • 7de jaar kantoor en gegevensbeheer

  BSO

INFOAVOND

Type 9

08/02/2024: Infoavond aanmelding en inschrijvingsprocedure schooljaar 2024-2025

Deze infoavond is voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die volgend schooljaar de overstap zetten naar het secundair onderwijs en voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die reeds in het secundair onderwijs zitten en een overstap willen zetten naar een andere school.

Wij willen jullie graag een duidelijke uitleg geven rond onze aanmelding- en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2024-2025

Inschrijvingslink: https://forms.office.com/e/m3aRTVMyZN

Type 6

25/01/2024: Infoavond voor ouders en doorverwijzers van leerlingen Type 6

Inschrijving broers en zussen en kinderen van personeel

Potret van Hilde Borremans

Hilde Borremans

COÖRDINATOR OV4 TYPE 9
BUSO WOLUWE

Type 9

Er is hiervoor geen aparte periode meer voorzien. Deze kinderen registreren ook tijdens de aanmeldingsperiode vastgelegd voor de leerlingen 1A en 1B.

Zie uitleg hiervoor in “Aanmelding”.

Aanmelding

Type 9

Aanmelden voor de klassen 1A en 1B

Ouders maken een afspraak met Hilde Borremans (via mail) en komen dan naar school om aan te melden.

AANMELDINGSPERIODE

Van 1 t.e.m. 14 maart 2024.

VOORBEREIDING OP DE AANMELDING

BEVESTIGING VAN AANMELDING

Na de aanmelding krijgt de ouder een overzicht van de aanmeldgegevens.
Is er een fout in de aanmelding? Contacteer de helpdesk Brussel: 02 553 05 82 of mail: lopbrussel.secundair@vlaanderen.be.

RESULTAAT VAN DE AANMELDING

27 maart 2024

De ouders worden gecontacteerd door de school zelf.

Heeft het kind een plaats? Dan kan de ouder inschrijven.
Heeft het kind geen plaats? De ouder krijgt een weigeringsdocument met de plaats op de wachtlijst.

Als er een plaats vrij komt, zal de school de ouder contacteren.

Start inschrijvingen

Type 9

Van 15 april t.e.m. 07 mei 2024.

Indien u een plaats heeft in onze school, neemt u contact op met ons secretariaat om de effectieve inschrijving te finaliseren.
Hoort de ouders niets van de school? Contacteer dan zelf de school.
Na de inschrijving wordt u uitgenodigd op een intakegesprek om een zo goed en volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen.

Vrije inschrijvingen (Indien niet volzet)

Type 9

Startdatum: 14 mei 2024.

Ouders of aanmelder dienen de online formulier in te vullen. Deze zal pas open staan op 14 mei 2024 om 9u.
De ouders worden altijd gecontacteerd door de school.

Indien er een plaats is, kan er overgegaan worden tot effectieve inschrijving.
Indien er geen plaats is, krijgt de ouder een weigeringsdocument met de plaats op de wachtlijst.

FAQ

INSCHRIJVINGEN TYPE 9

 • Waarom zijn er vragen over indicatoren schooltoeslag en diploma moeder?
  • Elke school moet 55% van de capaciteit voor Nederlandstaligen voorzien. Deze voorrang Nederlands hangt samen met het profiel niet-GOK. GOK-kinderen met voorrang Nederlands krijgen ook voorrang op GOK kinderen zonder voorrang Nederlands.
 • Voorrang Nederlands is voor deze leerlingen waarvan 1 van de ouders Nederlands kan op niveau B2 van het Europees Referentiekader voor talen (ERK).
 • Verzamel de documenten voor de voorrang vooraf zodat meteen na de aanmelding deze documenten aan de 1ste schoolkeuze bezorgd worden.
 • Twijfels of het diploma of attest van de ouder voldoende is voor een voorrang Nederlands?
 • Een test bij het Huis van het Nederlands is de eenvoudigste manier om een geldig attest B2 Nederlands te behalen.
 • Vragen vanuit BuBaO om in te schrijven in BuSO vallen onder de campusvoorrang.
 • Met campusvoorrang kan het zijn dat er bij onvoldoende vrije plaatsen kinderen op de wachtlijst terecht komen.
 • Campusvoorrang is geen garantie op een plaats.

1B

 • minimum het niveau einde 4de leerjaar voor taal en rekenen behaald hebben
 • geen getuigschrift lager onderwijs

1A

 • niveau einde 6de leerjaar voor rekenen, Nederlands én Frans behaald hebben
 • enkel met getuigschrift lager onderwijs

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09