Inschrijvingen BuSO

schooljaar 2023-2024

type 9

Infoavond

Type 9

16 februari 2023

Inschrijving broers en zussen en kinderen van personeel

1ste periode

NVT

Aanmelding

2de periode

1 t.e.m 15 maart 2023

START INSCHRIJVINGEN

3de periode

17 april t.e.m. 8 mei 2023

START VRIJE INSCHRIJVINGEN

4de periode

11 mei 2023

FAQ

Inschrijvingen Type 9

Meer info

Onthaaldag nieuwe leerlingen

Type 6 en Type 9

24 mei 2023
Potret van Hilde Borremans

Hilde Borremans

COÖRDINATOR OV4 TYPE 9
BUSO WOLUWE

type 6

Infoavond

Type 6

7 maart 2023

Inschrijvingen
2023-2024

Maak een afspraak met Hilde Vanpoucke

van 08/03/2023 t.e.m. 11/05/2023

Onthaaldag nieuwe leerlingen

Type 6 en Type 9

24 mei 2023
Hilde Vanpoucke

Hilde Vanpoucke

COÖRDINATOR BuSO
OV1 EN OV4 TYPE 6 EN TYPE 9

Open plaatsen type 9 2023-2024

 • 1A
 • 1B
 • 2A
 • 2B
 • 3de jaar bedrijf en organisatie 1

  TSO dubbele finaliteit

 • 3de jaar maatschappij en welzijn 4

  TSO dubbele finaliteit

 • 3de organisatie en logistiek

  BSO arbeidsmarkt finaliteit

 • 4de jaar Bedrijf en organisatie 2

  TSO dubbele finaliteit

 • 4de jaar Maatschappij en Welzijn 2

  TSO dubbele finaliteit

 • 4de jaar Organisatie en Logistiek

  BSO Arbeidsmarkt finaliteit

 • 5de jaar Applicatie en Databeheer 1

  TSO dubbele finaliteit

 • 5de jaar Gezondheidszorg 4

  TSO dubbele finaliteit

 • 5de jaar Onthaal, Organisatie en Sales

  BSO Arbeidsfinaliteit

 • 6de jaar informaticabeheer

  TSO

 • 6de jaar office en retail 2

  BSO

 • 7de jaar kantoor en gegevensbeheer

  BSO

Opgelet

Een inschrijving in het BuSO is GEEN inschrijving in het MFC. Hiervoor geldt een aparte procedure. 

MFC

INFOAVOND

Type 9

16 februari 2023, 19u: Infoavond aanmelding en inschrijvingsprocedure schooljaar 2023-2024

Deze infoavond is voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die volgend schooljaar de overstap zetten naar het secundair onderwijs en voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die reeds in het secundair onderwijs zitten en een overstap willen zetten naar een andere school.

Wij willen jullie graag een duidelijke uitleg geven rond onze aanmelding- en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024

Type 6

7 maart 2023, 19u: Infoavond voor ouders en doorverwijzers van leerlingen Type 6

Inschrijving broers en zussen en kinderen van personeel

Type 9

Potret van Hilde Borremans

Hilde Borremans

COÖRDINATOR OV4 TYPE 9
BUSO WOLUWE

Aanmelding

Type 9

Aanmelden voor de klassen 1A en 1B

Ouders maken een afspraak met Hilde Borremans (via mail) en komen dan naar school om aan te melden.

AANMELDINGSPERIODE

De aanmeldingsperiode loopt van 1 t.e.m. 15 maart 2023. De data die beschikbaar zijn om een afspraak te maken zijn:

VOORBEREIDING OP DE AANMELDING

BEVESTIGING VAN AANMELDING

RESULTAAT VAN DE AANMELDING

Start inschrijvingen

Type 9

Vrije inschrijvingen (Indien niet volzet)

Type 9

FAQ

INSCHRIJVINGEN TYPE 9

 • Waarom zijn er vragen over indicatoren schooltoeslag en diploma moeder?
  • Elke school moet 55% van de capaciteit voor Nederlandstaligen voorzien. Deze voorrang Nederlands hangt samen met het profiel niet-GOK. GOK-kinderen met voorrang Nederlands krijgen ook voorrang op GOK kinderen zonder voorrang Nederlands.
 • Voorrang Nederlands is voor deze leerlingen waarvan 1 van de ouders Nederlands kan op niveau B2 van het Europees Referentiekader voor talen (ERK).
 • Verzamel de documenten voor de voorrang vooraf zodat meteen na de aanmelding deze documenten aan de 1ste schoolkeuze bezorgd worden.
 • Twijfels of het diploma of attest van de ouder voldoende is voor een voorrang Nederlands?
 • Een test bij het Huis van het Nederlands is de eenvoudigste manier om een geldig attest B2 Nederlands te behalen.
 • Vragen vanuit BuBaO om in te schrijven in BuSO vallen onder de campusvoorrang.
 • Met campusvoorrang kan het zijn dat er bij onvoldoende vrije plaatsen kinderen op de wachtlijst terecht komen.
 • Campusvoorrang is geen garantie op een plaats.

1B

 • minimum het niveau einde 4de leerjaar voor taal en rekenen behaald hebben
 • geen getuigschrift lager onderwijs

1A

 • niveau einde 6de leerjaar voor rekenen, Nederlands én Frans behaald hebben
 • enkel met getuigschrift lager onderwijs