Inschrijvingen BuSO

schooljaar 2024-2025

TYPE 2

Vanaf schooljaar 2024-2025 richt BuSO Ganspoel te Huldenberg ook OV1 T2 in. We verhogen onze capaciteit; we zetten deze nu op 10. Hierdoor creëren we extra plaatsen. Er zijn nu nog 5 vrije plaatsen voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Inschrijven is mogelijk op school, Ganspoel 2 te 3040 Huldenberg. Het schoolgebouw draagt de titel ‘gebouw 53‘. Inschrijven kan enkel ter plaatse, in dat gebouw.

Zorg voor deze documentatie.

 •  KIDS IDvan uw zoon/dochter (of een officieel document met rijksregisternummer): zonder deze kan een jongere niet ingeschreven worden!
 •  Het verslag of informatiedocument buitengewoon onderwijs, uitgereikt door het CLB
 •  Alle mogelijke relevante info die ons, na inschrijving, kan verder helpen met de begeleiding van uw zoon/dochter (wij nemen de nodige kopieën, mits uw toestemming)

Kan u als ouder niet aanwezig zijn? Een andere persoon kan, mits het voorleggen van een volmacht, uw zoon/dochter inschrijven. Opgelet: men kan slechts 1 persoon inschrijven, met uitzondering van broers/zussen. Deze kunnen samen ingeschreven worden.

Na de administratieve inschrijving contacteren we u om een moment af te spreken waarop we een intakegesprek plannen. U en uw zoon/dochter kunnen dan uitgebreid kennis maken met onze school.

Wees welkom!

Opgelet

Een inschrijving in BuSO Ganspoel Huldenberg is GEEN inschrijving in MFC Centrum Ganspoel. Hiervoor geldt een aparte procedure.

MFC Centrum Ganspoel

type 9

Aanmelding

klassen 1A en 1B

van 1 t.e.m. 14 maart 2024

START INSCHRIJVINGEN

klassen 1A en 1B

van 15 april t.e.m. 07 mei 2024

START VRIJE INSCHRIJVINGEN

14 mei 2024 om 9u

Onthaaldag nieuwe leerlingen

Type 6 en Type 9

5 juni 2024
Potret van Hilde Borremans

Hilde Borremans

COÖRDINATOR OV4 TYPE 9
BUSO WOLUWE

type 6

Inschrijvingen
2024-2025

Inschrijven reeds mogelijk

Onthaaldag nieuwe leerlingen Woluwe

Type 6 en Type 9

25 juni 2024
Hilde Vanpoucke

Hilde Vanpoucke

COÖRDINATOR BuSO
OV1 EN OV4 TYPE 6 EN TYPE 9

Open plaatsen type 9 2024-2025

Alle plaatsen zijn ingevuld voor het academisch jaar 23-24.

Opgelet

Een inschrijving in het BuSO is GEEN inschrijving in het MFC. Hiervoor geldt een aparte procedure. 

MFC
 • 1A 7
 • 1B 7
 • 2A
 • 2B
 • 3de jaar bedrijf en organisatie

  TSO dubbele finaliteit

 • 3de jaar maatschappij en welzijn

  TSO dubbele finaliteit

 • 3de organisatie en logistiek

  BSO arbeidsmarkt finaliteit

 • 4de jaar Bedrijf en organisatie

  TSO dubbele finaliteit

 • 4de jaar Maatschappij en Welzijn

  TSO dubbele finaliteit

 • 4de jaar Organisatie en Logistiek

  BSO Arbeidsmarkt finaliteit

 • 5de jaar Applicatie en Databeheer

  TSO dubbele finaliteit

 • 5de jaar Gezondheidszorg

  TSO dubbele finaliteit

 • 5de jaar Onthaal, Organisatie en Sales

  BSO Arbeidsfinaliteit

 • 6de jaar informaticabeheer

  TSO

 • 6de jaar office en retail

  BSO

 • 7de jaar kantoor en gegevensbeheer

  BSO

INFOAVOND

Type 9

08/02/2024: Infoavond aanmelding en inschrijvingsprocedure schooljaar 2024-2025

Type 6

25/01/2024: Infoavond voor ouders en doorverwijzers van leerlingen Type 6

Inschrijving broers en zussen en kinderen van personeel

Potret van Hilde Borremans

Hilde Borremans

COÖRDINATOR OV4 TYPE 9
BUSO WOLUWE

Type 9

Er is hiervoor geen aparte periode meer voorzien. Deze kinderen registreren ook tijdens de aanmeldingsperiode vastgelegd voor de leerlingen 1A en 1B.

Zie uitleg hiervoor in “Aanmelding”.

Aanmelding

Type 9

Aanmelden voor de klassen 1A en 1B

AANMELDINGSPERIODE

Ouders maken een afspraak via mail met Hilde Borremans (hilde.borremans@kiwoluwe.be) en komen dan naar school om aan te melden:

 • woensdag 6 maart van 10u tot 16u
 • donderdag 7 maart van 16u tot 20u
 • maandag 11 maart van 16u tot 20u
 • dinsdag 12 maart van 16u tot 20u

VOORBEREIDING OP DE AANMELDING

BEVESTIGING VAN AANMELDING

Na de aanmelding krijgt de ouder een overzicht van de aanmeldgegevens.
Is er een fout in de aanmelding? Contacteer de helpdesk Brussel: 02 553 05 82 of mail: lopbrussel.secundair@vlaanderen.be.

RESULTAAT VAN DE AANMELDING

27 maart 2024

De ouders worden gecontacteerd door de school zelf.

Heeft het kind een plaats? Dan kan de ouder inschrijven.
Heeft het kind geen plaats? De ouder krijgt een weigeringsdocument met de plaats op de wachtlijst.

Als er een plaats vrij komt, zal de school de ouder contacteren.

Start inschrijvingen

Type 9

Van 15 april t.e.m. 07 mei 2024.

Indien u een plaats heeft in onze school, neemt u contact op met ons secretariaat om de effectieve inschrijving te finaliseren.
Hoort de ouders niets van de school? Contacteer dan zelf de school.
Na de inschrijving wordt u uitgenodigd op een intakegesprek om een zo goed en volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen.

Vrije inschrijvingen (Indien niet volzet)

Type 9

Startdatum: 14 mei 2024.

Ouders of aanmelder dienen het online formulier in te vullen. Deze zal pas open staan op 14 mei 2024 om 9u.
De ouders worden altijd gecontacteerd door de school.

Indien er een plaats is, kan er overgegaan worden tot effectieve inschrijving.
Indien er geen plaats is, krijgt de ouder een weigeringsdocument met de plaats op de wachtlijst.

Type 6

Via de link hierboven komt u bij een voorlopig inschrijvingsformulier. Het betreft een inschrijving type 6, OV1 of OV4 in BuSO Ganspoel te Woluwe.
Wij contacteren u voor een afspraak voor de definitieve inschrijving en een intake gesprek.

De capaciteit type 6 te Woluwe staat op 40. Er zijn momenteel 15 open plaatsen.

Waarin verschilt type 6 OV1 te Woluwe van type 6 OV1 te Huldenberg? Klik hier.

Opgelet

Een inschrijving in het BuSO Ganspoel Woluwe is GEEN inschrijving in het MFC. Hiervoor geldt een aparte procedure. 

MFC

Voor een inschrijving type 6 OV1 in BuSO Ganspoel te Huldenberg neemt u contact op met coördinator Nele Vandenbulcke via nele.vandenbulcke@ganspoel.be.

De capaciteit type 6 OV1 te Huldenberg staat op 61. Er zijn momenteel 8 open plaatsen.

Waarin verschilt type 6 OV1 te Woluwe van type 6 OV1 te Huldenberg? Klik hier.

Opgelet

Een inschrijving in BuSO Ganspoel Huldenberg is GEEN inschrijving in MFC Centrum Ganspoel. Hiervoor geldt een aparte procedure.

MFC Centrum Ganspoel

FAQ

INSCHRIJVINGEN TYPE 9

 • Waarom zijn er vragen over indicatoren schooltoeslag en diploma moeder?
  • Elke school moet 55% van de capaciteit voor Nederlandstaligen voorzien. Deze voorrang Nederlands hangt samen met het profiel niet-GOK. GOK-kinderen met voorrang Nederlands krijgen ook voorrang op GOK kinderen zonder voorrang Nederlands.
 • Voorrang Nederlands is voor deze leerlingen waarvan 1 van de ouders Nederlands kan op niveau B2 van het Europees Referentiekader voor talen (ERK).
 • Verzamel de documenten voor de voorrang vooraf zodat meteen na de aanmelding deze documenten aan de 1ste schoolkeuze bezorgd worden.
 • Twijfels of het diploma of attest van de ouder voldoende is voor een voorrang Nederlands?
 • Een test bij het Huis van het Nederlands is de eenvoudigste manier om een geldig attest B2 Nederlands te behalen.
 • Vragen vanuit BuBaO om in te schrijven in BuSO vallen onder de campusvoorrang.
 • Met campusvoorrang kan het zijn dat er bij onvoldoende vrije plaatsen kinderen op de wachtlijst terecht komen.
 • Campusvoorrang is geen garantie op een plaats.

1B

 • minimum het niveau einde 4de leerjaar voor taal en rekenen behaald hebben
 • geen getuigschrift lager onderwijs

1A

 • niveau einde 6de leerjaar voor rekenen, Nederlands én Frans behaald hebben
 • enkel met getuigschrift lager onderwijs

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09