Inschrijvingen BuBaO

schooljaar 2022-2023

Infomomenten

bekijken

Voorrangsperiode voor

BROERS, ZUSSEN EN KINDEREN VAN PERSONEEL BuBaO

6-17 februari 2023

AANMELDINGSPERIODE

voorrang Nederlands

6-24 maart 2023

Versturen toewijzingslijsten en weigeringsdocumenten naar ouders

12 mei 2023

INSCHRIJVINGSPERIODE AANGEMELDE LEERLINGEN

15 mei - 7 juni 2023

START VRIJE INSCHRIJVINGEN

indien niet volzet

vanaf 8 juni 2023

Opgelet

Momenteel zijn wij volzet. Er wordt gewerkt met een wachtlijst. Voor meer inlichtingen:

Een inschrijving in het BuBaO is GEEN inschrijving in het MFC. Hiervoor geldt een aparte procedure. 

MFC

INFOMOMENTen

BuBaO en MFC Sprankel (-13 j) organiseren SAMEN verschillende infomomenten en rondleidingen voor ouders en verwijzers op:

met aansluitend de mogelijkheid om onmiddellijk aan te melden.

met aansluitend de mogelijkheid om onmiddellijk aan te melden.

op feest@KIW.

De deelnemers aan de infomoment komen er alles te weten over:

 • De werking van de kleuterklassen en de lagere school klassen
 • De werking van de leefgroepen voor de kinderen in dagopvang (middag, woensdagnamiddag en vieruurtje)
 • De werking van de leefgroepen voor de kinderen in verblijf (internaat)
 • Busvervoer
 • Inschrijvingsprocedures.

Om de infomomenten bij te wonen, moet u zich inschrijven door op de gewenste datum te klikken.

Inschrijvingen broers en zussen en kinderen van PERSONEELSLEDEN BUBAO

WIE ZIJN BROERS & ZUSSEN VAN REEDS INGESCHREVEN LEERLINGEN?

 • Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders), al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder), al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben), maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en -zussen, pleegkinderen…). 

WIE ZIJN KINDEREN VAN PERSONEELSLEDEN?

Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent.

Broers en zussen en kinderen van personeel worden rechtstreeks op school ingeschreven.

Aanmeldingsperiode

AANMELDING NEDERLANDSTALIGEN EN ALLE ANDERE KINDEREN

6 maart (9u) – 24 maart (16u) 2023

Ouders zullen digitaal  kunnen aanmelden via een online aanmeldingssysteem.

 • Meer informatie volgt.

De school: 

Versturen toewijzingslijsten

en weigerings documenten naar ouders

Lokaal overlegplatform

Wij ontvangen de geordende toewijzingslijst ten laatste op 12 mei 2023 vanuit het LOP. Het LOP verstuurt toewijzingsberichten naar ouders via elektronische weg.

Voor wie er (voorlopig) geen vrije plaats beschikbaar is, wordt een weigeringsattest of attest ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ verstuurd vanuit het LOP. Zij komen op de wachtlijst, in volgorde door het LOP bepaald.

Wanneer een plaats vrijkomt, contacteert de school de ouders. De school respecteert daarbij de volgorde van de wachtlijst en het profiel van het kind. Een vrijgekomen plaats wordt met andere woorden opgevuld door een kind met hetzelfde profiel (Nederlands GOK, Nederlands niet-GOK, niet-Nederlands).

INSCHRIJVINGSPERIODE van aangemelde leerlingen

SCHOOLJAAR 2023-2024

15 mei – 7 juni 2023

SCHOOLJAAR 2022-2023

Het aantal vrije plaatsen voor schooljaar ’22-’23 zijn inmiddels ingevuld.

 • Kleuters type 9

  0 plaatsen

 • Kleuters type 7

  0 plaatsen

 • Lagere school type 9

  0 plaatsen

 • Lagere school type 7

  0 plaatsen

Vrije inschrijvingen (Indien niet volzet)

Op afspraak

Vanaf 8 juni 2023

Inschrijvingen gebeuren volgens het principe van de chronologie. Wie het eerste komt krijgt de plaats. Het is niet toegelaten om tijdens de vrije inschrijvingen in te schrijven op afspraak.

De inschrijvingen verlopen in het Nederlands. Als u zelf geen Nederlands spreekt, moet u iemand meebrengen die u in het Nederlands kan helpen.