Vacature Weekendopvoed(st)er/Begeleider

Vacature weekendbegeleid(st)er, jongen stapt in een gang

Het Koninklijk Instituut Woluwe O.C. wenst voor het MFC aan te werven

Weekend opvoed(st)er (m/v) voor een deeltijdse (13u) tijdelijke betrekking (tot eind juni 2023)

Als begeleider sta je samen met je collega’s in voor het begeleiden en ondersteunen van jongeren tussen 12 en 21 jaar (MFC Horizon), met een autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele problemen en/of een visuele beperking. Samen met je collega’s begeleid je een weekendleefgroep van gemiddeld 6 jongeren. Je zorgt voor een fijne en ontspannen weekendsfeer waarbij toch ook de nodige duidelijkheid, structuur en ondersteuning behouden blijft.

Wat zoeken wij?

In onze nieuwe weekendopvoed(st)er/begeleider (h)erkennen we graag volgende kwaliteiten:

 • een gemotiveerde, enthousiaste collega die energie krijgt door het werken met jongeren,
 • jongeren onvoorwaardelijk accepteren, kunnen zijn wie je bent,
 • kunnen ontdekken van talenten en kwaliteiten bij jongeren,
 • kunnen inspelen op noden van jongeren,
 • Positief ingesteld zijn en humor als belangrijk ervaren,
 • probleemoplossend kunnen denken,
 • een groot empathisch vermogen hebben,
 • veiligheid en structuur kunnen bieden,
 • grenzen kunnen en durven stellen (waar nodig),
 • duidelijk en verbindend kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk),
 • kunnen omgaan met crisissituaties,
 • kunnen werken met groepen (inzicht in groepsdynamica),
 • teamspeler.

Wat bieden wij?

 • Een contract t/m 30/06/2023.
 • Een plekje binnen een sterk en enthousiast team van leefgroep begeleiders, contextbegeleider, orthopedagoge en opvoeder-groepschef, waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt.
 • Een job waarbij de jongeren en hun context centraal staan.
 • Aanbod interne vormingen.
 • Vast uurrooster: Wekelijks zaterdag 16u-22u, zondag 16u00-22u00, 1x/maand woensdag 9u-13u voor weekendoverleg.
 • Je werkt nooit alleen.
 • Extra verlof dagen (ADV, VAP, …).
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Verloning volgens de VAPH barema’s & avond-, nacht- en weekendpremies.
 • Heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, terugbetaald door de werkgever.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer, fietsvergoeding.
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Plaats tewerkstelling

KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Talenkennis

Nederlands (goed)

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: heide.bartholomees@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Contact: Mevr. Heide Bartholomees

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Vacature Teamverantwoordelijke MFC (voltijds)

Teamverantwoordelijke op de speelplaatst

Functieomschrijving

In het MFC van het Orthopedagogisch Centrum zoeken wij met ingang van begin januari 2023 een voltijdse teamverantwoordelijke. Het betreft een tijdelijk contract voor 1 à 2 jaar (vervangingscontract met grote kans op vast).

Binnen de werking van het Multifunctioneel Centrum, afdeling Horizon voor de +12 jarigen, is er een stafteam werkzaam waaronder een aantal teamverantwoordelijken die o.m. instaan voor de ondersteuning en coaching van de opvoeders alsook de praktische organisatie van de afdeling voor jongeren met een autismespectrumstoornis (type 9) en jongeren met een visusproblematiek (type 6).

Je takenpakket als teamverantwoordelijke in een notendop:

 • Je bent verantwoordelijk voor de praktisch-organisatorische aspecten binnen de afdeling/cluster/teams alsook de administratieve opvolging van prestaties, opvolgen vakantie-aanvragen, organisatie van vervangingen, opstellen van uurroosters, voeren van functioneringsgesprekken….
 • Je bent rechtstreeks diensthoofd van een viertal opvoedersteams die je coacht en begeleidt als team en als individu binnen hun dagdagelijkse leefgroepswerk
  • Binnen het individuele coaching-traject van de opvoeders bespreek je samen met hen de vormgeving van hun persoonlijk ontwikkelingsplan
  • Je leidt de wekelijkse teamvergaderingen
 • Je werkt samen met je stafcollega’s om de organisatie binnen je cluster/afdeling vorm te geven
 • Je werkt mee aan de realisatie van een kwalitatief personeelsbeleid binnen het MFC.
 • Je participeert aan overlegstructuren en voert mee beleid over topics die betrekking hebben op jouw job-inhoud en/of binnen jouw interesseveld, zowel intern als extern.
 • Je helpt de visie op geïntegreerde samenwerking tussen zorg en onderwijs mee vormgeven binnen de afdeling voor +12 jarigen (Horizon/BuSO)

Profiel

 • Je bent een gemotiveerde, enthousiaste collega die niet terugdeinst voor een uitdaging.
 • Je bent een dynamische teamspeler die vlot verbinding maakt met medewerkers én jongeren.
 • Je hebt een sterke persoonlijkheid die kan omgaan met weerstand vanuit/rust kan brengen binnen een team/cluster/afdeling
 • Je bent schriftelijk en mondeling zeer communicatief
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring binnen een residentiële setting.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met en/of affiniteit met de doelgroep +12 jarigen met ASS/visusproblematiek.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor en/of je bent sterk in het coachen en begeleiden van opvoeders en opvoederteams die werkzaam zijn binnen een leefgroep- en mobiele setting.
 • Je kan je vinden in een geïntegreerde samenwerking tussen zorg en onderwijs.
 • Je bent gemotiveerd om bij te leren en je bij te scholen waar nodig.
 • Je hebt inzicht in je eigen functioneren en kwetsbaarheden en weet welk effect dit heeft op een team/je directe collega’s/de jongeren.
 • Je bent stressbestendig en hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je hebt een bachelor diploma orthopedagogiek of vergelijkbare opleiding (A1).
 • Je kan je vinden in de christelijke waarden en de visie van de Broeders van Liefde.

Aanbod

 • Een fijne en inspirerende werkomgeving waarin ‘verbindend werken’ topprioriteit is.
 • Een boeiende en afwisselende job-inhoud waarbij de opbouw van (een specifieke) deskundigheid sterk aangemoedigd wordt en waarbij de input van jouw reeds opgedane kennis en expertise erg welkom is.
 • Hartelijke collega’s met elk hun eigen passie en gedrevenheid die je graag verwelkomen in hun team.
 • Een voltijdse job van 40 uur met een glijdend uurrooster, in hoofdzaak kantooruren doch met inbegrip van ongeveer 2 aanwezigheidspermanentie-avonden per maand tot 21u, 3 bereikbaarheidspermanentie-weekends per jaar
 • Een contract van onbepaalde duur vanaf januari 2023
 • Verloning volgens VAPH barema’s.

Plaats tewerkstelling

KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Vereiste studies

 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • Prof. bach. Toegepaste psychologie
 • Prof. bach. Sociaal werk
 • Prof. bach. Gezinswetenschappen
 • Sociale readaptatiewetenschappen
 • gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Minstens 5 jaar ervaring

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: valerie.bellen@kiwoluwe.broedersvanliefde.be
Per telefoon: 0495630564
Contact: Mevr. Bellen Valerie

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 16 februari 2023

Vacature logopedist(e)/orthoptist(e)

Logopedist(e)/orthoptist(e)

Koninklijk Instituut Woluwe (BUSO & MFC) zoekt een logopedist(e)/orthoptist(e) (voltijds) M/V.

OPDRACHT

In de afdeling voor +12 jarigen van het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe (Buso en Multifunctioneel Centrum) zoeken wij met onmiddellijke ingang een voltijds(e) logopedist(e)/orthoptist(e) voor de doelgroep jongeren met een visusprobleem. Binnen deze nieuwe voltijdse betrekking zijn we specifiek op zoek naar iemand die ervaring heeft en/of zich (verder) wil verdiepen in het aspect van functionele revalidatie van jongeren met een visusprobleem binnen een schoolse en/of leefgroepcontext.

Vanaf schooljaar 2022-2023 willen wij binnen onze afdeling alle jongeren met een visusproblematiek standaard verwijzen naar een Low Vision Centrum in de buurt van hun woonplaats. Het samenwerken met deze centra; alsook de voorbereiding en opvolging van het multidisciplinair bilan behoren tot het takenpakket van de orthoptist(e). Het vormgeven van het revalidatieprogramma in de leefgroep- en klasteams die met de jongeren werken worden eveneens behartigd en opgevolgd door de orthoptist(e).

Concreet vertaalt zich dat onder meer in:

 • het informeren van en voorbereiden van ouders en jongere over dit traject;
 • het uitvoeren van een eigen functioneel visusonderzoek (in afwachting van een consultatie bij het LVC) om zodoende bij te dragen aan hypotheses en diagnosestelling van elke jongere; alsook ook het uitwerken van handelingsgerichte therapeutische aanpak in klas en leefgroep & het ondersteunen van medewerkers in de toepassing hiervan
 • het informeren van het LVC over het functioneren van de jongeren (observaties, hypotheses en diagnosestelling);
 • het begeleiden van de jongeren naar het LVC;
 • het terugkoppelen van de informatie uit de consultatie in het LVC naar de teams;
 • de vertaalslag maken van het eigen functioneel visusonderzoek; het multidisciplinair bilan en andere relevantie medische dossierinfo naar de teams;
 • het aansturen en opvolgen van aanpak en revalidatieprogramma’s voor deze jongeren.

In deze afdeling is er eveneens een paramedisch team werkzaam waaronder een aantal functionele therapeuten die instaan voor de therapeutische ondersteuning, training en behandeling van jongeren met een visusprobleem (logo, ergo, kiné). De logopedist(e)/orthoptist(e) zal het multidisciplinair visusoverleg aansturen, , maar je zal zelf ook aan de slag kunnen als logopedist(e), meer bepaald voor de jongeren met een visusproblematiek.

Je takenpakket als logopedist(e) in een notendop:

 • Voorbereiding: Op basis van eigen observatie en inventarisatie van de logopedische noden bij de jongeren alsook de voorstellen van de klassenraad, de verslagen van diverse instanties (vorige school, dokters, CLB-centrum, privé begeleiding, …) en eigen testen bijdragen aan hypotheses en diagnosestelling voor elke jongere, alsook het uitwerken van een handelingsgerichte ergotherapeutische aanpak in klas en leefgroep.
 • Therapie: Organiseren, coördineren, uitvoeren en evalueren van de vooropgestelde doelgerichte therapieën (individueel, in groep of geïntegreerd) binnen de eigen discipline en afstemmen met de andere paramedische disciplines.
 • Communicatie, overleg en samenwerking: Zo nodig initiëren en deelnemen aan het multidisciplinair overleg over de individuele situatie van de jongeren; collega’s ondersteunen in het toepassen van de afgesproken handelingsgerichte aanpak.

Eveneens kan de orthoptist(e) participeren aan intern en extern overleg gelinkt aan deze visusdoelgroep; is hij/zij medeverantwoordelijk voor netwerking met partners gelinkt aan onze visusdoelgroep en staat ook mede in voor kwaliteitsbewaking/verhoging van het zorg/onderwijsaanbod voor de visusdoelgroep. Ook aanvangsbegeleiding, ondersteuning en vorming omtrent visuele beperkingen aan medewerkers kunnen behoren tot het takenpakket.

ONZE VERWACHTINGEN

 • Je bent een gemotiveerde, enthousiaste collega die niet terugdeinst voor een uitdaging.
 • Je bent iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten en die hen kan motiveren.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor het werken met jongeren met visusproblemen (type 6) en bij voorkeur een achtergrond in het werken met deze doelgroep.
 • Je vertrekt steeds vanuit de noden van de jongere in zijn ontwikkeling zowel op schools als persoonlijk vlak.
 • Je werkt mee aan de realisatie van een kwalitatief hoogstaand aanbod voor de doelgroep.
 • Je bent gemotiveerd om bij te leren en je bij te scholen waar nodig.
 • Je bent een dynamische teamspeler die  vlot verbinding maakt met jongeren en andere medewerkers.
 • Je hebt inzicht in je eigen functioneren en kwetsbaarheden en weet welk effect dit heeft op een team/op de jongeren.
 • Je bent stressbestendig en hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je bent schriftelijk en mondeling communicatief.
 • Je hebt een bachelor diploma orthoptist (A1) of je hebt een bachelor diploma logopedie (A1) en bent reeds gestart of staat open voor de opleiding orthoptist.
 • Je bent in het bezit van een eigen wagen.
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2.
 • Je kan je vinden in de christelijke waarden en de visie van de Broeders van Liefde.

WIJ BIEDEN

 • Een fijne en inspirerende werkomgeving waarin ‘verbindend werken’ topprioriteit is.
 • Een boeiende en afwisselende job-inhoud waarbij de opbouw van (een specifieke) deskundigheid sterk aangemoedigd wordt en waarbij de input van jouw reeds opgedane kennis en expertise erg welkom is.
 • Hartelijke collega’s met elk hun eigen passie en gedrevenheid die je graag verwelkomen in hun team.
 • Een voltijdse job van 40 uur (een combinatie van 22u onderwijs en 18u welzijn) met een vast uurrooster. Aanwezigheid tijdens de schooluren én na de schooluren te bespreken.
 • Een contract tot eind schooljaar 2022-23, met kans op verlenging. Startdatum zo snel mogelijk.
 • Verloning binnen de wettelijke barema’s van het VAPH/onderwijs.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren via mail uiterlijk op 16/02/2023  t.a.v. Valerie Bellen (pedagogisch directeur)

valerie.bellen@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Voor meer inlichtingen 0495/630564.

Nieuw TOPICOVERLEG

KIW buso schoolraad MFC gebruikersraad

georganisseerd door de Gebruikersraad

De Gebruikersraad, wat is dat?

In de gebruikersraad van het Multifunctioneel Centrum (MFC) zorgen we ervoor dat de stem van alle zorggebruikers (min 21-jarigen) en hun ouders gehoord wordt. Het is een vergadering waar de gebruikers worden geïnformeerd over de brede werking van het MFC.

Wie, wat, wanneer?

In de gebruikersraad zitten minstens drie ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen en jongeren die in het MFC een begeleiding lopende hebben. De leden zetelen vier jaar in de gebruikersraad; nadien worden er nieuwe leden gekozen. De voorzitter is eveneens één van de ouders en wordt verkozen door de leden. In het KIWoluwe proberen we ervoor te zorgen dat er bij de verkiezing van de leden een vertegenwoordiging is van elke doelgroep op de campus.

Deze vergadering komt één keer per trimester samen. De voorzitter of de leden zijn het aanspreekpunt voor alle ouders die input willen geven via dit forum. Een samenvatting van de verslaggeving van de vergaderingen wordt ook opgenomen in KIWoord zodat alle ouders deelgenoot zijn van de werking van gebruikersraad.

Nieuw ideetje

In het schooljaar 2022-2023 organiseren we per gebruikersraad aansluitend één topicoverleg. Onze bedoeling is om samen met ouders en medewerkers na te denken over mogelijke thema’s die eenieder aanbelangen. Samen proberen we tijdens het overleg minstens 1 thema te concretiseren in de vorm van verbeterprojectjes in het MFC.

Interesse?
Je bent van harte welkom om mee te denken over één of meerdere topics!

Welke topics?

Donderdag 13 oktober 2022 om 20u30
Interactie tussen ouders en MFC

Dinsdag 7 februari 2023 om 20u30
Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren

Donderdag 11 mei 2023 om 20u30
Toekomstmogelijkeden voor kinderen en jongeren uit het KIW

De vergaderingen gaan door in het KIW.

Interesse om één of meerdere keren aan te sluiten bij een topicoverleg? Stuur een mailtje met je naam en de datum van het topicoverleg waarbij je wenst aan te sluiten naar lut.devroede@kiwoluwe.broedersvanliefde.be.

Interesse om voorafgaand om 19u30 aan te sluiten bij de Gebruikersraad? Gewoon even vermelden in het mailtje dat je stuurt met je voorkeur qua topicoverleg.