Opleidingsvorm 4

OV4 type 6 en type 9

Voor wie?

Opleidingsvorm 4 voor jongeren met visuele beperkingen of autismespectrumstoornissen die een (rand)normale begaafdheid hebben. Leerlingen die willen starten in het 1ste leerjaar A moeten over een getuigschrift basisonderwijs beschikken.

In onze opleidingsvorm 4 type 6 en 9 bieden we onderwijs met programma’s en getuigschriften zoals in het regulier onderwijs, maar in/met een bijzondere structuur.

Na het 7de specialisatiejaar en het 6de jaar tso ontvangen de leerlingen, als ze geslaagd zijn, een diploma waarmee ze zich kunnen inschrijven voor een opleiding in het hoger onderwijs.

Studierichtingen

BuSO OV4 t6 & T9

1STE GRAAD A-STROOM

1ste leerjaar A

2de leerjaar A

met basisopties

Economie en Organisatie
STEM-Wetenschappen (enkel type9)
Maatschappij en Welzijn

1STE GRAAD B-STROOM

1ste leerjaar B

2de leerjaar B

met basisopties

Economie en Organisatie + STEM-Technieken (enkel type 9)
Economie en Organisatie + Maatschappij en Welzijn
Opstroom

2DE GRAAD

3de leerjaar

Dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt)
Maatschappij & Welzijn
Bedrijf en Organisatie
Finaliteit arbeidsmarkt
Organisatie en Logistiek

4de leerjaar

Dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt)
Maatschappij & Welzijn
Bedrijf en Organisatie
Finaliteit arbeidsmarkt
Organisatie en Logistiek

3DE GRAAD ('24-'25)

5de leerjaar

Dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt)
Opvoeding en begeleiding
Applicatie- en databeheer
Finaliteit arbeidsmarkt
Onthaal, Organisatie
en Sales

6de leerjaar

Dubbele finaliteit
(doorstroom/arbeidsmarkt)
Opvoeding en begeleiding
Applicatie- en databeheer
Finaliteit arbeidsmarkt
Onthaal, Organisatie
en Sales

7e specialisatiejaar

BSO
Kantooradministratie en Gegevensbeheer.

Stage, werkplekleren en sociaal-maatschappelijke training

In OV4 gaan reeds vanaf het 5de jaar kantoor de leerlingen gemiddeld 4 uur per week op stage.

De leerlingen van het 6de jaar Kantoor gaan elke week een volledige dag op stage en de leerlingen van het 7de jaar Kantoor hebben een blokstage tijdens het volledige derde trimester.

De leerlingen van 6de jaar Informaticabeheer gaan 2 weken op blokstage.

GIP in OV4

Aan de hand van een geïntegreerde proef (GIP) presenteren onze leerlingen in het 6de en in het 7de jaar Kantoor en in het 6de jaar Informaticabeheer hun vaardigheden aan een externe jury.

Inschrijvingen

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09