Klokkenluidersprocedure

Tengevolge van de Belgische klokkenluider-regelgeving, wensen we onze medewerkers die een melding willen indienen, digitaal te faciliteren. Daarvoor is samengewerkt met SDWorks, gelieve hiervoor deze link te gebruiken.

Moest je toch nog vragen hebben over deze tool of moest je liever de melding telefonisch of persoonlijk overbrengen, kan je contact opnemen met: