Klokkenluidersprocedure

Tengevolge van de Belgische klokkenluider-regelgeving, wensen we onze medewerkers die een melding willen indienen, digitaal te faciliteren. Daarvoor is samengewerkt met SDWorks, gelieve hiervoor deze link te gebruiken.

Moest je toch nog vragen hebben over deze tool of moest je liever de melding telefonisch of persoonlijk overbrengen, kan je contact opnemen met:

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09