Buitengewoon Secundair Onderwijs​

BUSO

Over ons

Het Koninklijk Instituut Woluwe biedt buitengewoon secundair onderwijs aan voor jongeren van 12 tot 21 jaar.

  • BuSO Woluwe organiseert opleidingsvorm 4 in type 9 in Sint-Lambrechts-Woluwe
  • BuSO Ganspoel organiseert opleidingsvormen 1 en 4 in type 6 in Sint-Lambrechts-Woluwe
  • BuSO Ganspoel biedt ook opleidingsvorm 1 in type 6 in Huldenberg

Beide scholen werken nauw samen met een multifunctioneel centrum. In Sint-Lambrechts-Woluwe gebeurt dit met het MFC van het Koninklijk Instituut Woluwe, in Huldenberg met het Centrum Ganspoel.

BuSO Woluwe maakt deel uit van de Scholengemeenschap Sint-Gorik , samen met 15 andere Nederlandstalige katholieke scholen in en rond Brussel.

Voor jongeren met een visuele beperking die beantwoorden aan een specifiek profiel 

Voor jongeren met een visuele beperking of een autismespectrumstoornis.

Visie en participatie

Schoolvisie en schoolreglement

Het is de opdracht van onze school om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan jongeren met een beperking en zo bij te dragen tot een kwaliteitsvol leven nu en als volwassene.

We doen dit vanuit een christelijke overtuiging, geïnspireerd door het pedagogisch project van de Broeders van Liefde

We vertrekken vanuit een groot respect voor de eigenheid van elke leerling die bij ons naar school komt. De school moet aangepast zijn om de ontwikkelingskansen van de leerlingen mogelijk te maken. Hiervoor verwachten we van alle medewerkers dat zij binnen hun opdracht hun capaciteiten optimaal inzetten.

Daarbij hebben onze medewerkers niet alleen oog voor hun specifieke opdracht, maar ook oog voor het belang van de school als dienstverlenende organisatie.

Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject ‘Het begon met een zandbak’ geeft weer hoe we als school van de Broeders van Liefde ons onderwijs en de opvoeding van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd willen aanpakken. In deze brochure kan je de belangrijkste elementen en principes terugvinden.

Schoolraad

De school hecht veel waarde aan de participatie van alle betrokkenen om het schoolbeleid mee vorm te geven.

De schoolraad, samengesteld uit ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, adviseert de directie bij de dagdagelijkse werking, de schoolorganisatie en de strategische keuzes voor de BuSO-afdelingen op beide vestigingen. De vertegenwoordigers van de leerlingenraad hebben ook de mogelijkheid om hun stem te laten horen.

Leerlingenraad

Het recht op inspraak voor leerlingen is voor onze school belangrijk. Het welzijn van onze leerlingen vormt immers het centrale uitgangspunt bij onze schoolvisie en ons opvoedingsproject.

Een goede communicatie tussen leerlingen en directie wordt sterk aangemoedigd.

KIW buso schoolraad MFC gebruikersraad

Zorg en begeleiding

Het Zorgteam

BuSO Woluwe & BuSO Ganspoel in Sint-Lambrechts-Woluwe

Er zijn leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied het zo moeilijk hebben dat dit het dagelijks functioneren in de school en het leren in belangrijke mate bemoeilijkt.
De leerlingbegeleiders zorgen voor de begeleiding op het moment zelf als het moeilijk is. De psychotherapeuten (BuSO en MFC) zorgen voor begeleiding op langere termijn, als dat wenselijk is. Zij doen dit in nauw overleg met ouders, leerkrachten en begeleiders van het MFC.

Paramedische
ondersteuning

BuSO Woluwe & BuSO Ganspoel in Sint-Lambrechts-Woluwe

Het leerproces kan indien nodig ondersteund worden door onze logopedist en ergotherapeut. Voor kinesitherapie, mobiliteitstraining en ergotherapie kunnen we ook beroep doen op de therapeuten verbonden aan het MFC.

Individueel
Handelingsplan (IHP)

BuSO Woluwe & BuSO Ganspoel in Sint-Lambrechts-Woluwe & Huldenberg

Op basis van multidisciplinair overleg wordt in een handelingsplan bepaald welke specifiek opvoedkundige aspecten, welke leerinhouden en mogelijk ook therapieën de jongere nodig heeft en op welke wijze hieraan kan gewerkt worden.

Samenwerking met het
Multifunctioneel Centrum (MFC)

BuSO Woluwe & BuSO Ganspoel in Sint-Lambrechts-Woluwe & Huldenberg

Tussen de scholen en de MFC’s is er een nauwe samenwerking om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Er is een aangepaste leefgroepswerking, dagbesteding en mobiele/ambulante begeleiding waar jongeren naargelang hun leeftijd en individuele mogelijkheden worden toevertrouwd aan deskundige opvoeders. De maatschappelijke assistenten en orthopedagogen worden er bijgestaan door een medisch en therapeutisch team.

TEAM BUSO

Portret van Katrien Van Hamme

Katrien
Van Hamme

Directeur
BuSO Woluwe

Dieter Dierckx

Dieter
Dierckx

Directeur
BUSO Ganspoel

Portret van Valerie Bellen

Valerie
Bellen

PEDAGOGISCH DIRECTEUR +12J BUSO & MFC

Stappel van boekjes met fluo bladwijzers

Secretariaat BuSO

Campus
Woluwe

Stappel van boekjes met fluo bladwijzers

Secretariaat BuSO

Campus
Huldenberg

Hilde Vanpoucke

Hilde
Vanpoucke

COÖRDINATOR
OV1 & OV4 T6 & TYPE 9

Potret van Hilde Borremans

Hilde
Borremans

Coördinator
OV4 T9

Portret van Nele Vandenbulcke

Nele Vandenbulcke

Coördinator OV1
BuSO Ganspoel

Portret van Pieter Vanderveken

Pieter vanderveken

Coördinator OV1
BuSO Ganspoel

Jonas Schadron

Coördinator leerlingbegeleiding & aanvangsbegeleider BuSO

Inschrijvingen bUSo

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09