Kinderdagverblijf Woluland

vergund door Kind & Gezin

kwaliteitsvolle kinderopvang

Woluland is een Nederlandstalig kinderdagverblijf vergund door Kind en Gezin voor de opvang van 42 kindjes tussen 0 en 3 jaar. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn eveneens welkom.

Naast het creëren van een veilige en liefdevolle omgeving, waar kinderen op ontdekking kunnen gaan en hun geborgen weten, wordt er aandacht besteed aan het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind.

Wij geloven dat ieder kind ontwikkelingskansen heeft en willen die vanuit een grote professionaliteit ten volle tot ontplooiing laten komen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind.

medewerksters kinderdagverblijf woluland

HOE HEBBEN WE ONS GEORGANISEERD?

Wij bieden opvang van maandag tot en met vrijdag van 07u15 tot 18u15.

Er zijn 3 leefgroepen: de baby’s tot ± 12 maanden, de kruipers tot ± 20 maanden en de peuters (tot ze naar school gaan). Iedere leefgroep heeft zijn eigen speel-, leef- en slaapruimte.

Woluland is geen CIK (Centrum voor Inclusieve Kinderopvang), maar ondersteunt wel kinderen met specifieke zorgbehoeften. Kinderen met een auditieve en/of visuele handicap, die behandeld worden in het revalidatiecentrum Zeplin, worden met voorrang opgenomen.

Voor kinderen met een andere specifieke zorgbehoefte wordt gekeken of deze zorgbehoefte kan geïntegreerd worden in de groep.

Dagelijks staan knuffelen, spelen, materialen ontdekken, knutselen en verzorging op het programma van groot en klein.
Ieder kind wordt individueel opgevolgd in zijn ontwikkeling. Hierbij is er niet enkel aandacht voor de fysieke ontwikkeling, maar ook op sociaal-emotioneel vlak wordt ieder kind opgevolgd.

Inschrijvingen

Opvangvragen worden door de gezinnen zelf geregistreerd op de website van het lokaal loket Kinderopvang.

Zeven maanden voor startdatum van de opvang krijgen de ouders al dan niet definitieve zekerheid van een opvangplaats voor hun kind. De ouders die een aanbod krijgen, komen langs, kunnen het kinderdagverblijf bezoeken en krijgen praktische informatie over de werking. Zij krijgen één week de tijd om te bevestigen of zij ingaan op het aanbod.

Visie

Liefdevolle zorg

en aandacht zijn onmisbaar in het werken met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Kinderdagverblijf Woluland wil een bijdrage leveren aan de opvoeding van deze jonge en zéér kwetsbare kinderen op een christelijke geïnspireerde wijze.

Ieder kind

krijgt maximale kansen tot zelfontplooiing. Dit in een warme, veilige en kindvriendelijke omgeving waarin ieder kind zichzelf kan zijn en geborgenheid ervaart.

Eerlijke en open

communicatie met al onze partners, die we op een evenwaardige manier willen benaderen, vinden we erg belangrijk. Ouders zijn onze opvoedingspartners; via inspraak en betrokkenheid bouwen we een vertrouwensrelatie op.

Familiaal

en warmmenselijk, professioneel en adequaat handelend, streven we ernaar de hoge kwaliteitsnormen in de kinderopvang te hanteren.

De leuze

van het personeel van kinderdagverblijf Woluland is: “Als we ons werk niet met liefde doen, dan baat het tot niets”.

Enkel samen

kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen in Woluland een aangename tijd beleeft.

WAAR VIND JE ONS?

Linthoutbosstraat 41
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

team WOLULAND

Viviane Lauwens

VIVIANE LAUWENS

Directeur initiatieven kinderopvang BvL

Sandra Pishoudt verantwoordelijk Kinderdagverblijf Woluland

Sandra Pishoudt

Verantwoordelijke KDV Woluland

Opvangaanvragen

Kinderopvang in Brussel

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09