ONDERSTEUNING

ondersteuningsmodel basis- en secundair onderwijs

Sinds 1 september 2017 trad een nieuw ondersteuningsmodel in werking om scholen basis- en secundair onderwijs te ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het model laat toe om handicapspecifieke ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten én schoolteams uit het regulier onderwijs aan te bieden vanuit een ondersteuningsnetwerk of een ondersteuiningsteam.

Koninklijk Instituut Woluwe heeft 2 ondersteuningsteams type 6 en type 7. Als school maken wij deel uit van het samenwerkingsverband West-Brabant/Brussel.

Kind lees aandachtig in de klas

Organisatie

Het ondersteuningsmodel is georganiseerd
volgens twee sporen:

  • Ondersteuningsnetwerk: voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod (vroeger type 1 en type 8), type 3 (emotionele of gedragsstoornis) of type 9 (autismespectrumstoornis). Hiervoor worden de scholen regulier onderwijs ondersteund door hun ondersteuningsnetwerk.
  • Ondersteuningsteams: voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking of spraak-of taalontwikkelingsstoornis).
    Hiervoor kiezen de scholen regulier onderwijs samen met de ouders voor een ondersteunende school buitengewoon onderwijs. Binnen de regelgeving wordt een netoverschrijdende samenwerking voorzien (katholiek onderwijs, gemeenschapsonderwijs, onderwijskoepel van steden en gemeenten en provinciaal onderwijs, vrij gesubsidieerd onderwijs).

Samenwerking

Er is een verbindende samenwerking met het buitengewoon onderwijs, regulier onderwijs van alle koepels, CLB, ouders, andere ondersteuningsnetwerken en de pedagogische begeleidingsdiensten en ook met externe partners zoals therapeuten, revalidatiecentra, thuisbegeleiding, …

Doelgroepen

Het Koninklijk Instituut Woluwe heeft 2 ondersteuningsteams. Een team dat kinderen en jongeren type 7 ondersteunt op niveau van basis- en secundair onderwijs en een team dat jongeren met een type 6 problematiek ondersteunt op niveau secundair onderwijs

De ondersteuning voor type 9-leerlingen met een autismespectrumstoornis wordt in onze regio geörganiseerd vanuit 3 verschillende netwerken: ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant, Oost-Brabant en West-Brabant/Brussel.

ons team

Griet Brems

Coördinator ondersteuning type 7

Evelien Verschueren

Coördinator ondersteuning type 7

Foto van Karin Samson

Karin Samson

Coördinator ondersteuning type 6