Vacature logopedist(e)/orthoptist(e)

Logopedist(e)/orthoptist(e)

Koninklijk Instituut Woluwe (BUSO & MFC) zoekt een logopedist(e)/orthoptist(e) (voltijds) M/V.

OPDRACHT

In de afdeling voor +12 jarigen van het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe (Buso en Multifunctioneel Centrum) zoeken wij met onmiddellijke ingang een voltijds(e) logopedist(e)/orthoptist(e) voor de doelgroep jongeren met een visusprobleem. Binnen deze nieuwe voltijdse betrekking zijn we specifiek op zoek naar iemand die ervaring heeft en/of zich (verder) wil verdiepen in het aspect van functionele revalidatie van jongeren met een visusprobleem binnen een schoolse en/of leefgroepcontext.

Vanaf schooljaar 2022-2023 willen wij binnen onze afdeling alle jongeren met een visusproblematiek standaard verwijzen naar een Low Vision Centrum in de buurt van hun woonplaats. Het samenwerken met deze centra; alsook de voorbereiding en opvolging van het multidisciplinair bilan behoren tot het takenpakket van de orthoptist(e). Het vormgeven van het revalidatieprogramma in de leefgroep- en klasteams die met de jongeren werken worden eveneens behartigd en opgevolgd door de orthoptist(e).

Concreet vertaalt zich dat onder meer in:

 • het informeren van en voorbereiden van ouders en jongere over dit traject;
 • het uitvoeren van een eigen functioneel visusonderzoek (in afwachting van een consultatie bij het LVC) om zodoende bij te dragen aan hypotheses en diagnosestelling van elke jongere; alsook ook het uitwerken van handelingsgerichte therapeutische aanpak in klas en leefgroep & het ondersteunen van medewerkers in de toepassing hiervan
 • het informeren van het LVC over het functioneren van de jongeren (observaties, hypotheses en diagnosestelling);
 • het begeleiden van de jongeren naar het LVC;
 • het terugkoppelen van de informatie uit de consultatie in het LVC naar de teams;
 • de vertaalslag maken van het eigen functioneel visusonderzoek; het multidisciplinair bilan en andere relevantie medische dossierinfo naar de teams;
 • het aansturen en opvolgen van aanpak en revalidatieprogramma’s voor deze jongeren.

In deze afdeling is er eveneens een paramedisch team werkzaam waaronder een aantal functionele therapeuten die instaan voor de therapeutische ondersteuning, training en behandeling van jongeren met een visusprobleem (logo, ergo, kiné). De logopedist(e)/orthoptist(e) zal het multidisciplinair visusoverleg aansturen, , maar je zal zelf ook aan de slag kunnen als logopedist(e), meer bepaald voor de jongeren met een visusproblematiek.

Je takenpakket als logopedist(e) in een notendop:

 • Voorbereiding: Op basis van eigen observatie en inventarisatie van de logopedische noden bij de jongeren alsook de voorstellen van de klassenraad, de verslagen van diverse instanties (vorige school, dokters, CLB-centrum, privé begeleiding, …) en eigen testen bijdragen aan hypotheses en diagnosestelling voor elke jongere, alsook het uitwerken van een handelingsgerichte ergotherapeutische aanpak in klas en leefgroep.
 • Therapie: Organiseren, coördineren, uitvoeren en evalueren van de vooropgestelde doelgerichte therapieën (individueel, in groep of geïntegreerd) binnen de eigen discipline en afstemmen met de andere paramedische disciplines.
 • Communicatie, overleg en samenwerking: Zo nodig initiëren en deelnemen aan het multidisciplinair overleg over de individuele situatie van de jongeren; collega’s ondersteunen in het toepassen van de afgesproken handelingsgerichte aanpak.

Eveneens kan de orthoptist(e) participeren aan intern en extern overleg gelinkt aan deze visusdoelgroep; is hij/zij medeverantwoordelijk voor netwerking met partners gelinkt aan onze visusdoelgroep en staat ook mede in voor kwaliteitsbewaking/verhoging van het zorg/onderwijsaanbod voor de visusdoelgroep. Ook aanvangsbegeleiding, ondersteuning en vorming omtrent visuele beperkingen aan medewerkers kunnen behoren tot het takenpakket.

ONZE VERWACHTINGEN

 • Je bent een gemotiveerde, enthousiaste collega die niet terugdeinst voor een uitdaging.
 • Je bent iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten en die hen kan motiveren.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor het werken met jongeren met visusproblemen (type 6) en bij voorkeur een achtergrond in het werken met deze doelgroep.
 • Je vertrekt steeds vanuit de noden van de jongere in zijn ontwikkeling zowel op schools als persoonlijk vlak.
 • Je werkt mee aan de realisatie van een kwalitatief hoogstaand aanbod voor de doelgroep.
 • Je bent gemotiveerd om bij te leren en je bij te scholen waar nodig.
 • Je bent een dynamische teamspeler die  vlot verbinding maakt met jongeren en andere medewerkers.
 • Je hebt inzicht in je eigen functioneren en kwetsbaarheden en weet welk effect dit heeft op een team/op de jongeren.
 • Je bent stressbestendig en hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je bent schriftelijk en mondeling communicatief.
 • Je hebt een bachelor diploma orthoptist (A1) of je hebt een bachelor diploma logopedie (A1) en bent reeds gestart of staat open voor de opleiding orthoptist.
 • Je bent in het bezit van een eigen wagen.
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2.
 • Je kan je vinden in de christelijke waarden en de visie van de Broeders van Liefde.

WIJ BIEDEN

 • Een fijne en inspirerende werkomgeving waarin ‘verbindend werken’ topprioriteit is.
 • Een boeiende en afwisselende job-inhoud waarbij de opbouw van (een specifieke) deskundigheid sterk aangemoedigd wordt en waarbij de input van jouw reeds opgedane kennis en expertise erg welkom is.
 • Hartelijke collega’s met elk hun eigen passie en gedrevenheid die je graag verwelkomen in hun team.
 • Een voltijdse job van 40 uur (een combinatie van 22u onderwijs en 18u welzijn) met een vast uurrooster. Aanwezigheid tijdens de schooluren én na de schooluren te bespreken.
 • Een contract tot eind schooljaar 2022-23, met kans op verlenging. Startdatum zo snel mogelijk.
 • Verloning binnen de wettelijke barema’s van het VAPH/onderwijs.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren via mail uiterlijk op 16/02/2023  t.a.v. Valerie Bellen (pedagogisch directeur)

valerie.bellen@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Voor meer inlichtingen 0495/630564.