Vacature Verpleegkundige

vacature Verpleegkundige

In het MFC van het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe, zoeken wij met ingang vanaf 1 september 2022 een deeltijdse verpleegkundige. Samen met twee verpleegkundige collega’s sta je in voor de algemene gezondheid van onze jongeren.

Doelgroep

Onze verwachtingen

 • Een gemotiveerde, enthousiaste collega die niet terug deinst voor een uitdaging en positiviteit uitdraagt naar de volledige werking
 • Uitvoeren van verpleegkundige taken in zijn brede vorm:
  • Opvolging medicatie
  • Overleg met artsen en andere actoren in de gezondheidszorg
  • Educatieve gesprekken i.v.m. gezondheid gerelateerde onderwerpen met de kinderen en jongeren opstarten en bijhouden
  • Eerste hulp toedienen
  • Contacten met ouders i.v.m. de medische opvolging
  • Ondersteuning en bijscholing geven aan opvoeders
  • Diëten opstellen en opvolgen
 • nauwe samenwerking met de verschillende belanghebbenden binnen ons centrum
 • actieve participatie aan multidisciplinaire overlegmomenten
 • zeer goede kennis van het Nederlands; goede kennis van het Frans en Engels is een plus
 • zelfstandig kunnen werken en zin voor initiatief
 • probleemoplossend kunnen denken
 • een groot empathisch vermogen hebben
 • stressbestendig en een gezonde dosis relativeringsvermogen
 • administratief punctueel en een minimale basiskennis van Office-toepassingen
 • minimum HBO5 verpleegkundige
 • affiniteit en/of ervaring met de doelgroep is een meerwaarde.
 • een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2
 • je kan je vinden in de christelijke waarden en de visie van de Broeders van Liefde

Wij bieden

 • Een fijne en inspirerende werkomgeving waarin ‘verbindend werken’ topprioriteit is.
 • Een boeiende en afwisselende job-inhoud waarbij de opbouw van (een specifieke) deskundigheid sterk aangemoedigd wordt en waarbij de input van jouw reeds opgedane kennis en expertise op het vlak van verpleegkunde erg welkom is.
 • Hartelijke collega’s met elk hun eigen passie en gedrevenheid die je graag verwelkomen in hun team(s).
 • Een contract van bepaalde duur. Startdatum: 1 september 2022. Einddatum: 30 juni 2023.
 • Een deeltijds urenpakket van 19/38 in het MFC met een vast uurrooster (te bespreken met directie en vooral je rechtstreeks collega’s).
 • Verloning binnen de wettelijke barema’s van het VAPH, afhankelijk van je diplomering.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer.

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Hoe solliciteren?

Solliciteren via e-mail uiterlijk op 23 augustus 2022 t.a.v. Harmen Lecok (Algemeen Directeur); harmen.lecok@kiwoluwe.broedersvanliefde.be.
Voor meer inlichtingen 0476/605344.

Vacature Opvoeder/begeleider

opvoeder begeleider MFC Sprankel

Functieomschrijving

Je wordt aangeworven als opvoeder/begeleider in het MFC, afdeling De Sprankel (kinderen van 2,5 tot 14 jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een taalstoornis, autisme of auditieve beperking –type 7 en/of type 9-).

Je staat in voor de dagelijkse werking van de leefgroep. Je biedt leermomenten aan op vlak van ADL, sociale vaardigheden en emotioneel welbevinden van de kinderen. Je organiseert activiteiten op maat van de kinderen, rekening houdend met hun leervraag.

Ook ben je verantwoordelijk voor de planning, opvolging en evaluatie van de doelen die gesteld worden in het IHP. Je werkt hiervoor nauw samen met de school, die op dezelfde campus gelegen is.

Je werkt samen in een multidisciplinair team.

We zoeken momenteel iemand om ons team dagopvang/dagbesteding te versterken. Je wordt zowel in de leefgroep als voor individuele begeleiding ingezet.

Jobgerelateerde competenties

 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….

Aanbod

 • Als opvoeder/begeleider kom je terecht in een fijn team waarin zorg en onderwijs hand in hand gaan.
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Overwegend dagwerk, ondersteunend in avondwerk.
 • Flexibel uurrooster op basis van mogelijkheden en noden.
 • Geen weekendwerk.
 • Contract van bepaalde duur: 7 maart 2022 – 30 juni 2022, kans op verlenging bij positieve evaluatie

Plaats tewerkstelling

KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Vereiste studies

 • HBO: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
 • Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)
 • Frans (in beperkte mate)

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Voltijds
 • Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: silke.desmedt@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Contact: Mevr. SIlke De Smedt

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 3 maart 2022

Vacature Begeleider

leefgroep begeleider

Het Koninklijk Instituut Woluwe wenst voor het MFC aan te werven

Leefgroep begeleider voor een (32u) tijdelijke betrekking

Als begeleider sta je samen met je collega’s in voor het begeleiden en ondersteunen van jongeren tussen 12 en 21 jaar, met een autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele problemen en/of een visuele beperking. Samen met je collega’s begeleid je een leefgroep van gemiddeld 8 jongeren.
Samen met de jongeren werk je in kleine stapjes naar meer zelfstandigheid in verschillende functiedomeinen: zelfredzaamheid, emotionele en sociale vaardigheden, vrije tijd, school, toekomst, …

Wat zoeken wij?

 • Een gemotiveerde, enthousiaste collega die energie krijgt van het werken met jongeren.
 • In onze nieuwe collega (h)erkennen we graag volgende kwaliteiten:
  • jongeren onvoorwaardelijk accepteren, kunnen zijn wie je bent
  • kunnen ontdekken van talenten en kwaliteiten bij jongeren
  • kunnen inspelen op noden van jongeren
  • positief ingesteld zijn en humor als belangrijk ervaren
  • probleemoplossend kunnen denken
  • een groot empathisch vermogen hebben
  • veiligheid en structuur kunnen bieden
  • grenzen kunnen en durven stellen (waar nodig)
  • duidelijk en verbindend kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk)
  • kunnen omgaan met crisissituaties
  • kunnen werken met groepen (inzicht in groepsdynamica)
  • teamspeler.

Wat bieden wij?

 • Een contract van 32u t/m 30 juni 2022, nadien mogelijkheid tot vast contract.
 • Een plekje binnen een sterk en enthousiast team van leefgroep begeleiders, contextbegeleider, orthopedagoge en opvoeder-groepschef, waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt.
 • Een job waarbij de jongere en het gezin centraal staan.
 • Aanbod Interne vormingen.
 • Een job als leefgroep begeleider met een vast uurrooster (2 avonden per week).
 • 1 weekend op 4 (weekends zijn steeds gekend voor heel het schooljaar, wissels mogelijk).
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Verloning volgens de VAPH barema’s en avond-, nacht- en weekendpremies.
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Vergoeding van woon-werkverkeer.
 • Startdatum: Dinsdag 19 april.

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Solliciteren

Per mail: heide.bartholomees@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Solliciteren kan tot en met vrijdag 25 maart 2022.

Vacature Nachtopvoedster

MFC Leefgroep Kosmos met zaal voor opvoeder en nachtopvoedster

Koninklijk Instituut Woluwe zoekt een nachtopvoedster (m/v/x) 40u voor ons Multifunctioneel Centrum.
Als nachtbegeleider sta je samen met je collega’s in om alles vlot te laten verlopen gedurende de nacht op de campus.

Profiel

 • Belangrijke eigenschappen:
  • probleemoplossend vermogen
  • flexibel
  • veiligheid en structuur kunnen bieden en waar nodig grenzen kunnen stellen
  • groot inlevingsvermogen
  • enthousiast
  • positieve ingesteldheid
  • duidelijk kunnen communiceren
  • kunnen omgaan met crisissituaties en stressbestendig zijn
  • grote verantwoordelijkheidszin
  • zelfstandig kunnen werken.
 • Teamspeler:
  • binnen een team kunnen werken
  • feedback kunnen geven en ontvangen.
 • Administratieve vaardigheden (invullen van logboek, … )
 • Kennis, ervaring en inzichten in het werken met kinderen en jongeren met ASS, gedrags- en emotionele problemen, gehoor-, spraak- en/of visueelstornis is een pluspunt
 • Bij voorkeur een diploma bachelor in de orthopedagogiek of gelijkgesteld
 • In het bezit van een rijbewijs B
 • Een EHBO opleidingscertificaat of onderlegt op medisch vlak is een meerwaarde
 • U bent christelijk geïnspireerd en kan zich profileren binnen de algemene missie van de Broeders van Liefde.

Wat bieden wij?

 • Startdatum: zo snel mogelijk – Einddatum: 30/06/2022 met kans op verlenging bij gunstige evaluatie
 • Verloning volgens VAPH barema’s
 • Avond, nacht en weekendpremie
 • Woon-werkverkeer met openbaar vervoer (MIVB-NMBS) wordt vergoed door de werkgever

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Hoe solliciteren?

Via mail: chris.desmet@kiwoluwe.broedersvanliefde.be
t.a.v. Dhr. Chris Desmet, groep chef-opvoeder Horizon/De Stroom en agressiecoach.

Solliciteren kan tot en met 30/11/2021

Voor meer inlichtingen: tel: 02 739 43 10, gsm: 0472 19 27 74 

Vacature ergotherapeut

Meisje speelt met robot in blokken van verschillende kleuren als therapie gebruikt voor ergotherapeut

Koninklijk Instituut Woluwe zoekt een deeltijds ergotherapeut (m/v/x).

Binnen de werking voor de +12 jarigen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs en het Multifunctioneel Centrum is er een paramedisch team werkzaam waaronder een aantal ergotherapeuten die onder meer instaan voor de ergotherapeutische ondersteuning van jongeren met een autismespectrumstoornis en jongeren met een visusproblematiek.

Wij zijn specifiek op zoek naar iemand die ervaring heeft en/of zich wil verdiepen in het aspect van de executieve functies en de ergotherapeutische revalidatie voor onze jongeren met ASS wil behartigen.

Takenpakket

 • Voorbereiding: Op basis van eigen observatie en inventarisatie van de ergotherapeutische noden bij de jongeren alsook de voorstellen van de klassenraad, de verslagen van diverse instanties (vorige school, dokters, CLB-centrum, privé begeleiding, …) en eigen testen bijdragen aan hypotheses en diagnosestelling voor elke jongere, alsook het uitwerken van een handelingsgerichte ergotherapeutische aanpak in klas en leefgroep.
 • Therapie: Organiseren, coördineren, uitvoeren en evalueren van de vooropgestelde doelgerichte therapieën (individueel, in groep of geïntegreerd) binnen de eigen discipline en afstemmen met de andere paramedische disciplines.
 • Communicatie, overleg en samenwerking: Zo nodig initiëren en deelnemen aan het multidisciplinair overleg over de individuele situatie van de jongeren; collega’s ondersteunen in het toepassen van de afgesproken handelingsgerichte aanpak.

Wat zoeken wij?

 • Een gemotiveerde, enthousiaste ergotherapeut.
 • Iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten en die hen kan motiveren.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor het werken met jongeren met ASS (type 9) en bij voorkeur een achtergrond in het werken met deze doelgroep.
 • Als ergotherapeut heb je affiniteit met de doelgroep en vertrekt steeds vanuit de noden van de jongere in zijn ontwikkeling.
 • Binnen het ergotherapeutisch traject bepaal je, in samenspraak met het multidisciplinair team, de doelen op korte en lange termijn.
 • Je verstrekt, registreert en rapporteert informatie omtrent het doel, methoden en hulpmiddelen en  het verloop van de therapie, aan alle betrokkenen.
 • Je werkt mee aan de realisatie van een kwalitatief hoogstaand aanbod voor onze jongeren en staat je in voor therapeutische begeleiding en het participeren aan verschillende multidisciplinaire teams.
 • Iemand met kennis van digitale (hulp)middelen.
 • Een gemotiveerde collega met zin om bij te leren en bij te scholen waar nodig.
 • Een dynamische teamspeler die vlot verbinding maakt met jongeren en andere medewerkers.
 • Je bent stressbestendig en hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen
 • Iemand die goed kan plannen en organiseren.
 • Je kan je vinden in de christelijke waarden en de visie van de Broeders van Liefde

Wat bieden wij?

 • Een deeltijdse job van 20 uur met mogelijkheid tot uitbreiding op termijn.
 • Een vast uurrooster.
 • Een contract tot eind schooljaar 2021-22, met kans op verlenging. Startdatum zo snel mogelijk.
 • Een boeiende en afwisselende job
 • Hartelijke collega’s met elk hun eigen passie en gedrevenheid die je graag verwelkomen in hun team.

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Hoe solliciteren?

Via mail: valerie.bellen@kiwoluwe.broedersvanliefde.be
t.a.v. Valerie Bellen, pedagogisch directeur.

Solliciteren kan tot en met 12/11/2021

Voor meer inlichtingen: 0495 63 05 64