Ergotherapeut(e) (deeltijds – 30u)

Binnen de afdeling van de +12jarigen zoeken we een ergotherapeut(e).

Wat zijn je taken?

Binnen de afdeling voor de +12 jarigen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs én het Multifunctioneel Centrum is er een paramedisch team werkzaam waaronder een ergotherapeut(e) die o.m. instaat voor de ergotherapeutische ondersteuning van jongeren met een autismespectrumstoornis en jongeren met een visusproblematiek.

Binnen deze deeltijdse betrekking van 30u (vervangingscontract) zijn we specifiek op zoek naar iemand die ervaring heeft en/of zich (verder) wil verdiepen in de volgende aspecten:

 • ergotherapeutische revalidatie voor onze jongeren met ASS én onze jongeren met een visusbeperking zowel in een klas- als leefgroep-omgeving
 • de inzet van (o.a. hoogtechnologische) hulpmiddelen voor jongeren met een visusbeperking (zowel ondersteuning als toepassing)
 • executieve functies en alles wat daarmee verband houdt

Je takenpakket in een notendop:

Inhoudelijk ligt de focus op: mobiliteitstraining, ADL, schrijf- en fijne motoriek, digitale hulpmiddelen, dactylo, ICT vaardigheden (PDF gebruik; voorleessoftware; uitleessoftware; aanleren gebruik digitale hulpmiddelen bv. Sprint, planningstools, softwarepakketten binnen school- en/of vrijetijdscontext…), andere ondersteuning op het gebied van studiebegeleiding, executieve
functies (planning, organisatie, timemanagement, aandacht,…)
, sensorisch(e) profiel / ondersteuning, mindset (groeimind vs fixed mind)

 • Voorbereiding: Op basis van eigen observatie en inventarisatie van de ergotherapeutische noden bij de jongeren alsook de voorstellen van de klassenraad, leefgroepteams, de verslagen van diverse instanties (vorige school, dokters, CLB-centrum, privé begeleiding, …) en eigen testen draag je bij aan hypotheses en diagnosestelling voor elke jongere, alsook het uitwerken van een handelingsgerichte ergotherapeutische aanpak in klas en leefgroep.
 • Therapie: Organiseren, coördineren, uitvoeren en evalueren van de vooropgestelde doelgerichte therapieën (individueel, in groep of geïntegreerd) binnen de eigen discipline en afstemmen met de andere paramedische disciplines; het leefgroepteam en de klassenraad. Deze doelen zijn gericht op zo groot mogelijke participatie van de jongere in de klas; in de leefgroep en daarbuiten. Op basis van deze doelen zet je een ergotherapeutisch begeleidingsplan op. Je werkt hierbij cyclisch, waarbij voorbereiden, uitvoeren en evalueren standaard deel uitmaken van het proces. Je werkt mee aan de realisatie van een kwalitatief hoogstaand therapeutisch aanbod voor onze jongeren rekening houdende met de steeds veranderende tendensen.
 • Communicatie, overleg en samenwerking: Zo nodig initiëren en deelnemen aan het multidisciplinair overleg over de individuele situatie van de jongeren; collega’s ondersteunen in het toepassen van de afgesproken handelingsgerichte aanpak. Je verstrekt, registreert en rapporteert informatie omtrent het doel, methoden en hulpmiddelen en  het verloop van de therapie, aan alle betrokkenen (collega’s, ouders …).

Jouw profiel

 • Je bent een gemotiveerde, enthousiaste collega die niet terugdeinst voor een uitdaging.
 • Je bent iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten en die hen kan motiveren.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor het werken met jongeren met een visuele beperking (type 6) en jongeren met ASS (type 9) en bij voorkeur een achtergrond in het werken met deze doelgroep.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en vertrekt steeds vanuit de noden van de jongere in zijn ontwikkeling zowel op schools als persoonlijk vlak.
 • Je bent sterk in het werken met digitale (hulp)middelen. (vb. Softwarepakketten binnen school- en/of vrijetijdscontext, gebruik planningstools,…)
 • Je bent gemotiveerd om bij te leren en je bij te scholen waar nodig.
 • Je bent een dynamische teamspeler die  vlot verbinding maakt met jongeren en andere medewerkers.
 • Je hebt inzicht in je eigen functioneren en kwetsbaarheden en weet welk effect dit heeft op een team/op de jongeren.
 • Je bent stressbestendig en hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je bent schriftelijk en mondeling communicatief.
 • Je hebt een bachelor diploma ergotherapeut (A1)
 • Je beschikt over een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2
 • Je kan je vinden in de christelijke waarden en de visie van de Broeders van Liefde

Aanbod

 • Een fijne en inspirerende werkomgeving waarin ‘verbindend werken’ topprioriteit is.
 • Een boeiende en afwisselende job-inhoud waarbij de opbouw van (een specifieke) deskundigheid sterk aangemoedigd wordt en waarbij de input van jouw reeds opgedane kennis en expertise erg welkom is.
 • Hartelijke collega’s met elk hun eigen passie en gedrevenheid die je graag verwelkomen in hun team.
 • Een deeltijdse job van 30 uur (een combinatie van 16u onderwijs en 14u welzijn) met een vast uurrooster (aanwezigheid tijdens de schooluren én na de schooluren – te bespreken wanneer)
 • Een contract tot eind schooljaar 2023-24, met kans op verlenging. Startdatum zo snel mogelijk.
 • Verloning binnen de wettelijke barema’s van het VAPH – PC319.01 en het onderwijs.
 • Kortingen via Benefits@work.

Wie zijn wij?

Het Koninklijk Instituut Woluwe is een missie-gedreven organisatie en levert zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met een beperking. Op onze campus bevindt zich een Multifunctioneel Centrum (MFC) waarin de volgende ondersteuningsfuncties worden aangeboden: verblijf, dagbesteding, dagopvang, mobiele en ambulante ondersteuning. Dit MFC is verbonden aan twee scholen voor buitengewoon onderwijs, een kinderdagverblijf en een centrum voor ambulante revalidatie. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens, voor en na de schooluren begeleiding voor:

 • kinderen met een spraak – of ontwikkelingsstoornis of met een auditieve beperking
 • kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis of gedrags- en emotionele stoornissen
 • jongeren met een visuele beperking.

Lees meer over ons op www.kiwoluwe.be

In het instituut engageren zich elke dag meer dan 350 mensen waaronder opvoeders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, stafmedewerkers, administratief en logistiek personeel.

Plaats van tewerkstelling

Koninklijk Instituut Woluwe – Georges Henrilaan 278 – 1200 Brussel

Selectieproces

Graag ontvangen we je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV uiterlijk op 30/04/2024 via mail ter attentie van Valerie Bellen (pedagogisch directeur):

valerie.bellen@kiwoluwe.broedersvanliefde.be

Wie meer info wenst over deze functie kan haar contacteren op het nummer 0495/630564.

Niet gevonden wat je zocht?
Kijk dan zeker naar onze openstaande vacatures

zomervakantie 2023

Sluiting secretariaat BuBaO en BuSO

Niet bereikbaar
van zaterdag 08/07
tot en met zondag 20/08

start schooljaar 2023-2024

maandag 4/09