Vacature opvoeder verblijf BuBaO (type 7/9) – MFC

Functieomschrijving

De afdeling van MFC gekoppeld aan onze schoolkinderen van BuBaO heet De Sprankel. BuBaO en De Sprankel hebben een sterkte, geïntegreerde samenwerking als zorgschool voor kinderen van 2.5 tot 14 jaar  jaar met een hulpvraag op vlak van communicatie die kadert binnen een taalstoornis, autisme of een auditieve beperking (type 7 en/of type 9). We bieden rust en voorspelbaarheid in ruimte en tijd en maken hen bewust van hun talenten. Met aandacht voor ieders tempo en welbevinden bieden we leermomenten aan op schools en socioaal-emotioneel vlak zodat ze hun talenten kunnen inzettenin hun volgend leertraject waardoor ze hun plaats vinden in de samenleving.

Onze kinderen zijn ingedeeld in 4 groepen:

 • Groep 1 is voor leerlingen die voldoende kansen en tijd hebben gekregen in het lager onderwijs en waarvan het duidelijk is dat ze zullen doorstromen naar OV1 of OV2. We streven naar het behalen van ontwikkelingsdoelen, naar het zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij. Deze kinderen hebben nood aan de nabijheid van een zorgende begeleider, en moeten worden getraind in zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
 • Groep 2 is voor leerlingen die meer dan anderen nood hebben aan een langdurige en structurele begeleiding op vlak van gedrag, een voorspelbare omgeving. Ze hebben veel nabijheid nodig van een zorgende en zeer consequente begeleider, en veel sociaal-emotionele ondersteuning. Een omgeving waar ze opnieuw tot rust kunnen komen. In groep 2 wordt er extra ingezet op impulscontrole en emotieregulatie en werkhouding, het versterken van deze executieve functies krijgt (tijdelijk) voorrang op het streven naar eindtermen.
 • Groep 3 is voor doof-slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis die nood hebben aan ondersteuning van gebaren.
 • Groep 4 is voor leerlingen met een type 7 of 9 attest die zelfstandig kunnen werken in de klas met de hier reeds aanwezige omkadering en hulpmiddelen. Er wordt gestreefd naar het behalen van de eindtermen, en de leerlingen kunnen doorstromen naar het gewoon onderwijs, OV4 of OV3. Zij hebben nood aan een begeleider die een coach is.

Wij zijn op zoek naar een opvoeder (M/V/X) voor ons verblijf. We zoeken iemand die onmiddellijk kan beginnen, het contract loopt tot 30/06/22 met kans op verlenging na positieve evaluatie.

Jobgerelateerde competenties

 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies.
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Onze nieuwe MFC opvoeder zal werken met deze specifieke doelgroepen: Sociaal-emotionele moeilijkheden, gehoorstoornissen en psychologische moeilijkheden.

Aanbod

 • Je komt in een sterk, enthousiast team dat out of the box durft denken.
 • Er is ruimte voor overleg en ondersteuning in een multidisciplinair team.
 • Je werkt in een unieke setting waar onderwijs en zorg hand in hand gaan.
 • Verloning aan de hand van barema’s PC 319.01 (zorginstelling)
 • Interessante verlofregeling (12 extra dagen per jaar)
 • Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Mogelijkheid tot intekenen op een hospitalisatieverzekering.
 • We zoeken een opvoeder type 7/opvoeder type 9 voor 30u per week, maar de arbeidsbreuk is bespreekbaar.

Plaats tewerkstelling

KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Georges Henrilaan 278 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Vereiste studies

 • Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
 • HBO: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
 • gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Deeltijds – 30 uren per week, te presteren in 4 dagen
 • Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: silke.desmedt@kiwoluwe.broedersvanliefde.be
Contact: Mevr. Silke De Smedt

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen