Vacature ondersteuner type 7 regio Brussel-West

Functieomschrijving

Als ondersteuner type 7 regio Brussel werk je samen met leerkrachten(teams) trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Je vormt een brug tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs. Je biedt antwoord op de hulpvragen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leerkrachten, schoolteams en ouders.

Dat wil zeggen dat we de vertaling maken van de leerlinggebonden ondersteuning naar leerkrachtgerichte ondersteuning. Hierbij wordt de focus gelegd op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

We volgen de principes van het ondersteuningsmodel: ondersteuning is in co-creatie, flexibel, efficiënt, gegarandeerd, op maat, met maximaal effect op de klasvloer, met zorgregie in de school voor gewoon onderwijs.

Je ondersteunt leerlingen, leerkrachten en teams in en rond Brussel.

Profiel

 • Als ondersteuner type 7 regio Brussel heb je handicapspecifieke kennis, ben je zeer communicatief ingesteld waardoor je in staat bent samen te werken met veel verschillende partners (kinderen, collega’s, ouders, gastscholen, clb’s,…).
 • Ervaring met onze doelgroep en in beide vormen van onderwijs is zeker een pluspunt.
 • Kennis van het ondersteuningsmodel en zijn principes.
 • Kennis van doof- en slechthorendheid en spraak-taalontwikkelingsstoornissen.
 • U bent, bij voorkeur, in het bezit van een diploma leerkracht (basis of secundair) of logopedie.
 • Je bent in staat zeer zelfstandig te werken
 • Je bent in het bezit van een eigen wagen

Jobgerelateerde competenties

 • De familie en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind
 • Pedagogische methodieken toepassen
 • Basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …)
 • Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, …)
 • Leerlingen met een beperking tijdens schoolactiviteiten begeleiden
 • Pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen
 • Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen
  De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, …)
 • Schoolraden, klassenraden, … organiseren en voorzitten

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben

Aanbod

 • We bieden een contract aan tot 30 juni 2022 (met kans op verlenging).
 • Je komt terecht in een voltijds ambt waar je 22 lestijden presteert met maximaal effect op de klasvloer.
 • Daarnaast presteer je nog 460 minuten per week aan overleg, professionalisering, …
 • Je voorbereiding, administratie, verslaggeving,.. vallen buiten deze 26 klokuren en worden thuis gepresteerd.
 • Als ondersteuner type 7 zal je deel uit maken van een enthousiast en multidisciplinair team.
 • Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd vanuit ons team, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en externe diensten.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen en openbaar vervoer.
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Brussel

Vereiste studies

 • Prof. bach. Logopedie en audiologie: Logopedie
 • Prof. bach. Onderwijs: Secundair onderwijs
 • Prof. bach. Logopedie en audiologie
 • Master Logopedische en audiologische wetenschappen – Logopedie
 • Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs
 • Gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: kiwoluwe.t7@ondersteuningtype467.be
Contact: Mevr. Evelien Verschueren en Mevr. Griet Brems

Solliciteren met CV en motivatiebrief